Az első romániai magyar színházi szövetség alapítói között a Harag György Társulat

Magyar Színházak Szövetsége (MASZÍN – Magyar Színházi Szövetség) néven jegyezték be azt a szervezetet, amelyet öt erdélyi színház képviselői hoztak létre abból a célból, hogy szakmai együttműködésre biztosítsanak keretet, közös terveik megvalósítására, illetve az őket együttesen érintő gondok, problémák megoldásának keresésére – az alapító tagok erről tartottak sajtótájékoztatót 2017. június 15-én, a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színházban.

A szövetség létrehozását öt színház képviselője kezdeményezte: Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója (a szövetség elnöke), Bessenyei Gedő István, a szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának művészeti igazgatója (ügyvezető elnök), Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója (belkapcsolatokért felelős alelnök), Nagy Pál a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház igazgatója (külkapcsolatokért felelős alelnök) és Czvikker Katalin, a nagyváradi Szigligeti Színház főigazgatója (titkár).
A sajtótájékoztatón Balázs Attila bemutatta a szövetség alapító tagjait, illetve ismertette annak működési feltételeit és céljait: eszerint a MASZÍN egyelőre tagsági díjakból tartja fenn magát, a továbbiakban pedig pályázati forrásokat kutat fel. A szövetség legfontosabb céljai között sorolta fel a színházak művészszemélyzetének támogatását, a közös érdekek egységes képviseletét, szakmai együttműködések lebonyolítását (színészbörzék, workshopok, előadáscserék formájában), közös események szervezését, fiatalok, pályakezdők illetve idős művészek támogatását (juttatások, díjak, ösztöndíjak formájában). Balázs Attila hangsúlyozta, hogy ez a szövetség nem fedi le a teljes erdélyi színházi szakmát, egyelőre ennek az öt színháznak a szövetsége, ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a MASZÍN nyitott volt, és továbbra is nyitott marad más professzionális színházi intézmények és társulatok felé. A szövetség tagjai csak olyan ügyeket képviselnek, illetve valósítanak meg közösen, amelyekben teljes konszenzusra tudnak jutni.
Czvikker Katalin ismertette egy konkrét program tervét is: a MASZÍN felvette a kapcsolatot és együttműködési megállapodást köt a Magyar Színháztechnikai Szövetséggel egy, a technikai személyzet továbbképzését célzó szakmai program megvalósítására. A tervek szerint a Színháztechnikai Szövetség által delegált szakemberek 2017. őszétől három alkalommal 2-3 napos worshopokat tartanak Nagyváradon, a színházak technikai személyzete számára, melyen a tagszervezetek munkatársai ingyenesen vehetnek majd részt.
Bessenyei Gedő István a szakmai együttműködések, a párbeszéd szükségességéről beszélt, mely a szövetségben elsősorban vezetői szinten valósul meg, majd remélhetően minél több szálon futó színházszakmai kapcsolat kialakítását is lehetővé teszi. Elmondta, hogy felmerült egy közös színházi találkozó megszervezésének lehetősége is, melynek a szatmári színház a házigazdája lehet. A találkozó egy közös produkció megvalósításának is teret adhatna.
Nagy Pál kiemelte, hogy fontosnak látja a már létező kapcsolatok erősítését és bővítését a partiumi és székelyföldi színházak között, hangsúlyozva, hogy az információcsere, tanácsadás, előadások börzéje is mind olyan tényezők, melyek szorosabb együttműködést kívánnak meg. Emellett fontosnak tartja, hogy minél több hazai és magyarországi szakmai kapcsolatot építésen ki a MASZÍN, továbbá célozzon meg pályázati forrásokat is.
Az alapító tagok elmondták még, hogy készülnek a MASZÍN arculatának létrehozására, és egy honlap elindítására. Remélik: a MASZÍN megalapításából, a kitűzött célok megvalósításból nem csak a színházak művész- és technikai személyzete, hanem hosszútávon a színházak közönsége is profitál majd.

Harag György Társulat PR-irodája
Fazakas Márta beszámolója alapján