Magyar Szín-Játékos Szövetség

Beszámoló a Magyar Szín-Játékos Szövetség Közgyűléséről

A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2014. május 11-én megtartotta rendes évi Közgyűlését.

A Közgyűlés – egyhangú szavazással – újabb három évre Regős János Józsefet választotta a szervezet elnökének, majd az elnök javaslatára megválasztotta az elnökség tagjait: Komáromi Sándort, Nagy András Lászlót (saját kérésére 2016. január 31-ig), Solténszky Tibort és Válik Istvánt. A felügyelő Bizottság elnöke: Csák György.

A Közgyűlés döntött az Alapszabály módosításáról.

A Közgyűlés elfogadta a 2013. évi közhasznúsági jelentést (lásd a honlapunkat!).

A Közgyűlés Brestyánszky Boros Rozáliával (Szabadka), Meleg Vilmossal (Nagyvárad) és Mohácsi Jánossal (Kaposvár) bővítette a minősítésre felkért szakemberek listáját (lásd a honlapunkat: http://www.szin-jatekos.hu/ )

A Közgyűlés a fentieken kívül több határozatot hozott, ezeket, valamint a módosított Alapszabályt később hozzuk nyilvánosságra.

Budapest, 2014. május 11.
A Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöksége