Drámapályázat

A szabadkai Népszínház Magyar Társulata Drámapályázatot hirdet

A pályázat célja, hogy segítse az új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére is, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Pályázati feltételek:

– A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltő színműveit várjuk.

– Pályázhatnak olyan szerzők is, akiknek egyéb színpadi műveit már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanok is, akik drámaíróként még nem mutatkoztak meg.

– A pályamű még nem publikált, színre nem került alkotás legyen.

– Egy pályázó egy alkotással pályázhat.

– A pályamű lehetőleg bemutatható legyen szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészi és technikai apparátusával.

– Tematikai és műfaji megkötés nincs.

A háromtagú bírálóbizottság a beérkezett pályaművekből kettőt díjaz, amelyet a Népszínház Magyar Társulata október végén bemutat a Délvidéki Magyar Színjátszás Napjának alkalmából rendezett Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők Felolvasószínházában.

A két nyertes pályamű egyenként 20.000 dináros pénzjutalomban részesül!

Ezen felhívás megjelenésétől tekintjük nyitottnak a pályázatot. A pályaművek végső beérkezési határideje: 2018. október 12.

Az alkotásokat elektronikus formában a következő e-mail címre várjuk: office@szabadkaiszinhaz.com – a tárgymezőben kérjük feltüntetni: Drámapályázat.

Mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb.)!

A hiányos vagy jeligés pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatról bővebb információ a Magyar Társulat 024 556-429-es telefonszámán kérhető.

Üdvözlettel: 
Mészáros Anikó 
a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közönségszervezője
organizator Drame na mađarskom jeziku