Emlékeztető a Magyar Színházi Társaság elnökségének 2013. február 18-i összejöveteléről

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Hegedűs D. Géza. Kentaur, Kulcsár Viki, Solténszky Tibor, Takács Kati, dr. Póka Juli, Vajda Márta; meghívott vendég a Kritikus Céh részéről: Jászay Tamás, Tompa Andrea

Tompa Andrea és Jászay Tamás beszámoltak az első Hungarian Showcase-ről, amely március elején zajlik. Kb. 130 külföldi regisztrált érkezőt várnak, ezen belül kb. 25-30 ember költségeit tudja fedezni a Céh.

Sokat segítenek a külföldi kulturális intézetek, de sokan önköltségen utaznak ide. Igen gazdag programot kínálnak, a jegyeket a céh szerzi és a színházi előadások mellett szakmai megbeszéléseket is szerveznek.

Rangos külföldi szakembereket sikerült elhívni. Ebből nyilván fognak születni meghívások, de reményeik szerint írni is sokat fognak a magyar színházról, s képet kapnak a magyar kultúra helyzetéről – s talán ez a legfontosabb. Sajnos a Céh tagsága nem túlságosan aktív. A szervezést gyakorlatilag ők ketten végzik, s majd lesznek önkéntes segítők is az esemény lebonyolításában.

Szó esett a POSZT-ról is. Csizmadia Tibor elmondta, hogy a Teátrumi Társasággal történt egyeztetés során az a megállapodás született, hogy jövőre ismét két fő fog válogatni. Nekünk már van három javaslatunk, akik el is vállalnák – köztük egy kritikus -, de a TT még nem tudott neveket mondani.

A Kritikus Céh jelenlevő vezetői kijelentették, hogy Sándor L. István személyét nem tudják elfogadni, jobban szeretnék, ha a Céh által delegált személy lenne. Ők Jászai Tamást javasolják, amit az Elnökség jelenlevő tagjai tudomásul vettek.

Felmerült, hogy ha kritikus válogat, publikálhat-e. Mindenesetre 21-én Pécsen dől el a válogató személye, mert akkor ülünk le véglegesen egyeztetni a Teátrumi Társasággal.

Szóba került még a szakmai megbeszélések lebonyolításának módja is. A tavalyi forma maradna, de a Kritikus Céh nagyobb részt vállalna az opponensek kiválasztásában.

A Zsolnai negyedből visszajönnek a rendezvények, így nem lesznek elkülönülve a programok. A FESZ önálló rendezvény-szervezőként nem akar megjelenni, de tagjaik természetesen részt vesznek az eseményeken. A zsűritagok kiválasztása, a szakmai beszélgetések konkretizálása a versenyprogram ismeretében történhet.

Hegedűs D. Géza tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Goldmark Fesztivál keretében a Bajor Gizi Múzeumban kiállítás lesz az OMIKÉről, melynek megnyitóján a MASZK és az MSZT is képviselteti magát.

Csizmadia Tibor és Póka Júlia beszámoltak a Parlament Kulturális Bizottságának hétfő délelőtti üléséről. Polemizálás folyt az MMA-ról szóló törvény tervezetéről, valamint arról az L. Simon-i gondolatról, hogy legyen-e kötelező a pályáztatás.

Ez utóbbi gondolat felveti a jelenlevőkben azt, hogy mivel egy év eltelt a törvény módosítása óta, felül kellene vizsgálni a szöveget és a tapasztalatok birtokában módosításokat kezdeményezni.

Ennek apropója lehet az a törvénymódosítási javaslat, ami az Operától érkezett, s ami miatt összehívásra kerül a NEÉT. Az általuk elkészített anyag több, általunk véleményezésre felkért szakértő szerint munkavállaló ellenes, a szakszervezetek biztosan nem támogatják.

Február 27-én lesz NEÉT ülés, ahol a beadott anyag mellett más témák is terítékrekerülnek. Pl. a nyugdíjtörvény módosításánakhatásai, regisztrációk felülvizsgálata, stb.

A pályáztatásról a Humán Platform is kezdeményez vitát. Csizmadia elmondta, hogy lehetőségei szerint jelen van a HP összejövetelein. Jó dolog, hogy nem csak a kultúra, hanem egyéb, az EMMI-hez tartozó területek problémáival is szembesülni lehet ezeken a megbeszéléseken.

Jelenleg az egyetemfoglalókkal kapcsolatban készülnek állásfoglalást megfogalmazni. Az elnökség tagjai megkapják a szöveget, és várjuk mihamarabbi véleményüket. Csizmadia szerint jó lenne, ha más, a Színházi Társasághoz tartozó szakmai szervezetek is csatlakoznának a HP-hez, és véleményüket képviselnék a szervezetben.

Kentaur elmondta, hogy a Tervezők biztosan nem, mert ők egy nagyon heterogén társaság. De a Színházi Társaság elnökségében egyet tud érteni egyes dolgokkal.

A Titkárság továbbra is minden HP-s anyagot továbbít az elnökség tagjainak.

Megkeresés érkezett a minisztériumtól: delegáltat kérnek az OSZMI igazgatói pályázatát véleményező szakmai bizottságba. Az Elnökség Csizmadia Tibort delegálja. Információk szerint Ács Piroska mellett Szűcs Katalin Ágnes, Bóka B. László és Kiss László nyújtott be pályázatot.

Ismét szóba került az Új Színház kapcsán korábban már megfogalmazott, de el nem küldött levél. Az a határozat született, hogy az aktuális helyzetnek megfelelően Csizi átírja és elküldjük Tarlósnak.

Tervet kell készíteni, hogyan, milyen ütemezésben foglalkozunk az egyes témákkal, pl. a kinevezési gyakorlat megváltoztatásával.

Mindenkit kérünk, szedje össze az érveket a pályáztatás mellett és ellen. Milyen ütemezésben lenne ajánlatos a pályázati kiírás, legyen-e és mennyi átfedés a leköszönő és új igazgató között. A beérkezett javaslatokat megtárgyaljuk.

Csizi javaslatot dolgoz ki arra is, hogyan lehetne aktívabbá tenni az elnökség munkáját.

Felmerült az MMA kapcsán, hogy a jelenlegi, kizárólagosságra törekvő státusz és az elnök kijelentései miatt erkölcsös-e pályázni a szervezetnél. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy teljesen bizonytalanok a támogatások, s várható, hogy előbb vagy utóbb az NKA-t is betagolják az MMA-ba.

Múltkor az a felvetés fogalmazódott meg, hogy működésre igen – tehát bérekre, bérleti díjra, kommunikáció stb. -, míg szakmai programokra inkább ne. Erről szavazással döntünk. Kérjük az elnökségi tagokat, hogy szavazzanak.

Kulcsár Viki elmondása szerint a FESZ úgy döntött, hogy a szövetség nem, de a tagok pályázhatnak.

Várjuk a reakciókat, s továbbra is küldjük a beérkező anyagokat.