Emlékeztető a Magyar Színházi Társaság Elnökségének összejöveteléről – 2012. október 8., Városligeti fasor

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Erős Balázs, Puskás Tamás, Solténszky Tibor, Székely Andrea, Vajda Márta

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy kérni fogják az elnökség tagjait, akadályoztatásuk esetén küldjenek valakit – szavazati jog nélkül – az elnökség összejöveteleire, hogy az egyes területek mindenféleképpen képviselve is informálva legyenek.

A Kondorossy István féle anyagot küldjük szét a tagszínházaknak, hogy gondolkodjanak el rajta, hívjuk fel a figyelmet az ebben rejlő lehetőségre. Küldjük el az intézményeknek is tájékoztatásul (egyetem, OSZMI)

Fogadjuk el a Turizmus Rt megkeresését. Küldjük szét a színházaknak, és készítsük el a kért reklámanyagot.

Csizmadia Tibor és Vajda Márta beszámolt a POSZT jelenlegi helyzetéről. Augusztus végén abban maradtunk, hogy először a két társaság vezetősége ül le is beszéli át az alapvető kérdéseket a jövőre vonatkoztatva: kell- e zsűrizés, zsűri összeállítása, következő évi válogatás rendszere, külföldiek jelenléte, stb.

Sajnos még nem sikerült időpontot egyeztetni. Ha ez jövő hétre kerül, Csizmadia nem tud jelen lenni. Azt kéri, hogy az elnökségből minél többen vegyenek részt rajta. Előtte ismételten kiküldjük, az eddigi anyagokat.

Solténszky készített egy két oldalas anyagot a válogatásról, amit egyeztetett Szigethy Gáborral is. Ezt még finomítja, és utána nyilvánosságra lehet hozni. A szűkebb körű megbeszélés után egy bővebb szakmai konzultációt tervezünk tartani, ahol a szakmai szervezetek képviselői is kifejthetik elképzeléseiket.

A POSZF Kft struktúrájában beállt változás már jogilag is elrendeződött, az új ügyvezető Kőhalmi Andrea. Sajnos elég nehézkesen zajlik a két társaság közti kommunikáció, aminek nem a Színházi Társaság az oka.

A korábbi javaslatok alapján – és azt az elvet figyelembe tartva, hogy lehetőség szerint a fokozatosság elvét kövessük a díjfelterjesztéseknél, a Színházi Társaság a következő javaslatokat teszi:

Kossuth-díj: Fodor Tamás, Radnóti Zsuzsa, Kézdy György, Pap Vera, Schubert Éva

Kiváló művész: Mohácsi János, Börcsök Enikő, Kovalik Balázs, Dunai Tamás, Hollósi Frigyes

Érdemes művész: Novák Eszter, Radnai Annamária, Csizmadia Tibor, Pintér Béla, Benedek Mari, Kentaur, László Zsolt.

Székely Andrea beszámolt a Bábművész Szövetség legutóbbi közgyűléséről, melynek alapjában véve tisztújítónak kellett volna lennie. Viszont felmerült, hogy az UNIMA beleolvad a Bábszövetségbe.

Ennek egyrészt anyagi megfontolásai is vannak, másrészt a két szervezet tagsága szinte lefedi egymást, egyszerűbb lenne, ha csak egy szervezettel kellene a partnereknek kommunikálni.

Az egyesülés ellen szól, hogy az UNIMA az ITIhez és az ASSITEJ-hez hasonlóan egy nemzetközi szakmai szervezet magyar központja, amely számos amatőr taggal is rendelkezik. Mindenesetre mindkét szervezet elnöksége felhatalmazást kapott a jelenlévő – kisszámú – tagságtól az egyesülést elősegítő tárgyalások lefolytatására.

Ismét szóba került, hogy a szakmaiságot erősítendő kéréssel fordultunk a szakmai tagszervezetekhez, hogy szervezzenek aktuális témákról szakmai vitákat. Ennek megszervezéséhez a Társaság titkársága minden segítséget megad.

Annak idején szó volt témaként, hogy elő lehet-e adni a Csurka darabot – ez most már nem aktuális, viszont az igen, hogy beleszólhat-e a fenntartó a műsortervbe, létezik-e cenzúra, vagy öncenzúra

Téma lehetne még:

  • a pályáztatások rendszere, helyzete
  • a Színházi Bizottság beszámoltatása a finanszírozás elveiről, a technikai szorzók kialakításáról
  • mi legyen a sorsa az elhagyott színházépületeknek.

Az biztos, hogy akármennyire szakmaiak is akarunk lenni, a politikát kikerülni nem lehet.

Vajda Márta elmondta, hogy szeptemberben nagy sikerű munkaüggyel kapcsolatos összejövetelt rendeztünk gazdasági vezetőknek. Ennek november 5-én folytatása is lesz, s akkor megpróbálunk nagyob publicitást teremteni.

A következő elnökségi ülésre október 29-én kerül sor.