Emlékeztető a Magyar Színházi Társaság Elnökségének összejöveteléről – 2012. szeptember 17.

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Kentaur, Solténszky Tibor, Székely Andrea, Vajda Márta

Meghívott vendég: Kondorossy István

Sajnos az elnökség nem volt határozatképes. Ennek ellenére végigbeszéltük a tervezett napirendeket.

A Színházi Társaság credójának szánt „Küldetési nyilatkozat” a javítások ellenére sem eléggé ütős. Tovább is dolgozni kell a végleges formán.

Magács László jelentkezett Társaságunknál, október 24.-én délután a két színházi társaság vezetői részére bejárást szervez az Átrium moziban.

A Kritikus-díj átadás jól sikerült. Javasoljuk a Kritikus Céhnek, hogy jövőre azokat is hívják meg, akik csak néhány szavazatot kaptak egyes díjakra.

Márta István csak az ülés napján küldte el elképzeléseit a POSZT jövőjével kapcsolatban (elnökségnek szétküldve), ezért ezekről nem beszéltünk. A szeptember 27-i pécsi POSZF taggyűlés csak sima tulajdonosi ülés legyen, a koncepcióról, művészeti kérdésekről akkor beszéljünk, amikor Vidnyánszky Attila is ráér. Addig mindenki küldje el írásban véleményét M. I. anyagáról.

Solténszky Tibor hamarosan befejezi rövid írását a válogatásról, amit utána szétküldünk.

Székely Andrea jelezte, hogy vidéken tanácstalanság uralkodik a még közintézményi státuszban lévő színházaknál, bábszínházaknál, mert az önkormányzatok sem tudják, hogyan kell a közszolgáltatási szerződést elkészíteni. Felkészítést kell szervezni azok számára, akik ezt igénylik. Esetleg megkérdezni, hogy van-e ilyen minta. A Társaság Wettsteint Tibor és Pintér Judit segítségét kéri.

Kondorossy István beszámolt arról, hogy különböző tárgyalások után milyen állapotban van az INTERNET-SZÍNHÁZ terve. Az elnökség arra kérte, hogy röviden, max. 2 oldalban készítsen egy promóciós anyagot, amit a Színházi Társaság támogatólag fog tagszínházai felé továbbítani.

A szakmai kitüntetések ügyében L. Simon László államtitkárral folytatott levélváltást mindenki kedvezően ítélte meg. Csizmadia Tibor személyesen is beszélt az államtitkárral, és valóban nem fejeződött még be az egyeztetés, meg fogjuk kapni a szöveget. Ennek az egész ügynek az a tanulsága, hogy minél gyakrabban kell megjelennünk a sajtóban, és reagálni a bennünket érintő kérdésekre.

Ezzel is kapcsolatos, hogy rövid levélben fordulunk a tag szakmai szervezetekhez, hogy szakmai rendezvények kigondolására bátorítsuk őket. Vajda M. elmondta, hogy a rendezők október 29.-én a Bajor Gizi Múzeumban a fiatal rendezők számára tartanak összejövetelt.

Csizmadia beszámolt a szept. 13-i NÁÉT ülésről, amely a 2013-as finanszírozás kérdéseivel foglalkozott. Elmondta, hogy sajnos elég kevesen voltak, alig volt határozatképes a grémium. A zenészek előre egymás között tudtak egyeztetni. A megvitatott anyag szerint, ha minimálisan is, de növekszik jövőre a központi támogatás.

A felosztási szabályzat elveivel egyetértettek, de egyes színházak kapcsán már voltak nézeteltérések. Többször hangsúlyozták, hogy nem tudni, az önkormányzatok mennyire tudják támogatni a színházakat. Arról jelenleg még nincs adat, hogy mennyi pénzre számíthatnak a III. kategóriás intézmények.