Jegyzőkönyv a Magyar Színházi Társaság Közgyűléséről

Budapest, 2012. december 3. Városligeti fasor

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Csizmadia Tibor köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a 69 tagból 14 van jelen. Így a közgyűlés nem határozatképes. Az új közgyűlést 15:30-ra hívja össze.

15:30-kor a Közgyűlés 23 szavazatra jogosult taggal határozatképes- Levezető elnöknek javasolja Vajda Mártát. A jelenlévők egyhangúan Vajda Mártát választják levezető elnöknek.

Vajda Márta köszöntötte a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetőnek javasolta Koós Csillát. Mivel az egyik napirend a középdíjakra történő felterjesztés, szavazatszámláló bizottságot kell választani. Tagoknak javasolta Lakos Annát, Radnai Annamáriát és Réczei Tamást.

A Közgyűlés egyhangúan megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Koós Csillát, szavazatszámláló bizottságnak pedig Lakos Annát, Radnai Annamáriát és Réczei Tamást.

Vajda Márta felkérte Csizmadia Tibort beszámolójának megtartására.

Csizmadia Tibor beszámolója

Utolsó Közgyűlésünk április 23-án volt. Az azóta eltelt időben azt kellett tapasztalnunk, hogy a Színházi Társaság szakmai érdekérvényesítési képessége igen alacsony. Ez általában elmondható a többi szakmai civil szerveződésre is. S ez felveti a kérdést, hogy érdemes-e ezzel foglalkoznunk. De tudomásul kell vennünk, hogy nem adhatjuk fel.

A XII. POSZT, mint köztudott megváltozott tulajdonosi szerkezettel, új művészeti vezetővel zajlott júniusban. Több kritika érte a fesztivált. Múlt kedden volt egy ötletbörze a POSZT-ról, kár, hogy kevesen jöttek el.

De fontosak ezek a megbeszélések és néhány megfontolandó ötlet el is hangzott. Egyeztető megbeszélések folynak a tulajdonostárssal is, de igyekezetünk ellenére ritkák az egyeztethető alkalmak.

Tervezzük, hogy a jövőben erősítjük a szakmánkat érintő kérdésekről szóló konzultációkat, vitákat. Eddig is felajánlottuk a szakmai szervezeteknek, tegyenek javaslatot témákra, s a Társaság apparátusa segít ezek megszervezésében.

Ilyen izgalmas téma lehetne pl.a színész-oktatás, vagy hogy milyen a cenzúra a mai Magyarországon (a tervezett Csurka bemutató apropóján).

Szakmai megbeszéléseket szerveztünk a színházak gazdasági vezetői számára június 4-én az új törvényi változásokkal kapcsolatban, Szept. 24-én és nov. 5-én pedig dr. Berke Gyula, a PTE Jogi Karának dékánja a munka törvénykönyv változásairól tartott igen remek előadásokat.

Az országos szakmai szervezetek részéről a Társaság elnöke került be a NEÉT-be. Azóta egyszer ültek, amikor a módosított előadó-művészeti törvény előírta besorolásokról tett javaslatokat a Színházi Bizottság előterjesztése alapján. Ezeknél több esetben tartózkodnia kellett a rendelkezésre álló információk hiányosságai miatt.

A középdíjak esetében a minisztérium által összehívott tájékoztatás után a Társaság többször is nyílt levélben tiltakozott a Jászai Mari-, Blattner- és Nádasdy-díjak számának csökkentése és a kuratórium összeállításának elve ellen.

Az üdvözlendő, hogy a díjjal járó összegeket lényegesen megemelnék, de a kuratóriumok nem a szakmai szervezetek delegálása alapján történő összeállítása, illetve a díjazottak számának csökkentése komoly aggályokat vet fel.

Sajnos úgy néz ki, hogy minden észrevétel felesleges volt. Tagszervezeteinket tájékoztattuk a fejleményekről és mindenkit arra biztattunk, hogy közvetlenül is tegye meg a felterjesztést az EMMI felé. Emellett a Színházi Társaság a mai közgyűlési szavazás eredményét szintén felterjeszti.

Két ügyben is megkeresték a Társaságot, amikor is a színházakkal összekötöttük a kezdeményezőket, mert véleményünk szerint támogatható lehetőségről van szó. Az egyik az internetes színház szerveződése, a másik pedig az ún. Hungary Card. A tagszervezetek maguk döntik el, hogy ezekhez csatlakoznak-e, vagy sem.

Sajnos több olyan eset is előfordult az elmúlt időszakban, amikor levélben, néhányszor nyílt levélben kellett fordulni a miniszterhez vagy az államtitkárhoz. Személyi kérdéseknél, igazgatói leváltásnál-kinevezésnél külön figyeltünk arra, hogy ne a személy mellett, vagy ellen szólaljunk meg, hanem a módszert és eljárását kifogásoljuk.

Ilyen pl. a legfrissebb, a Szegedi Szabadtér helyzete is, ahol nem Bátyai Edina személye a döntő, hanem az eljárási mód, és a politikával átitatott szakmaiatlanság: egy már meghirdetett évad, s a jegyárusítás elkezdése után akarnak felállítani valakit.

A zárolások miatt igen nehéz a színházi szakma helyzete és nem csupán a függetleneké, hanem ugyanilyen nehézséget okoz a pályázatok zárolása a kőszínházaknak is.

Azt tapasztaljuk, hogy igen nehéz a minisztériummal való együttműködés: nem tartják be a törvényben is előírt határidőket, nem reagálnak megkeresésekre, nem értik problémáinkat.

Ezért is szerveződik a függetlenek kezdeményezésére az úgynevezett Humán Platform, melynek alakuló ülésén a Színházi Társaság képviseletében vett részt Csizmadia Tibor. S amennyiben a Közgyűlés felhatalmazást ad rá, csatlakozunk hozzá.

Ennek célja az, hogy a minisztérium (EMMI) felügyelete alá tartozó emberek, szervezetek (kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális) próbáljanak egységesen fellépni a területükön tapasztalható minőség-rombolás ellen. Erre azért is szükség van, mert nem történnek meg a törvényben előírt feladatok sem.

Hallattuk hangunkat akkor is, amikor a két tárcaszínház megszüntetésre került. Levélben azt kértük a fenntartótól, hogy az épületek további hasznosítása is színházi célú legyen. A Játékszín jelenlegi helyzetéről később kaphatunk tájékoztatást.

Készítettünk a szezon elején egy küldetési nyilatkozatot, amiben a Színházi Társaság célját, feladatait kívántuk megfogalmazni. A végleges szöveg még nem készült el, s az idő előrehaladtával több megállapítás aktualitását veszti.

***

Vajda Márta a beszámolót kiegészítette azzal, hogy a Színházi Társaság kezeli az Agárdy-Pethes alapítványt. Az idén a kolozsvári színészházaspár Kató Emőke – Szűcs Ervin nyerték el a külföldi utazásra fordítható 1.000.000 forintot.

A beérkező pályázatok közül a kuratórium sorsolással dönt. A szintén a Társaság kezelésében lévő Aase-díjról a napokban dönt a kuratórium. A Bálint Lajos vándorgyűrűt idén Márton Éva, a Nemzeti Színház művészeti főtitkára kapja.

Novák János röviden beszámolt Színházi Bizottsági tevékenységéről. Elmondta, hogy a tagok igyekeznek a körülményekhez képest jól dolgozni, sikernek érzi, hogy előreláthatólag az általa képviselt fővárosi színházak és bábszínházak helyzete a következő költségvetési évben is stabil marad.

A pályázati kategóriába tartozó független színházak nehéz helyzetén javít, hogy január közepére az előző támogatások kifizetésre kerülnek, valamint még idén december 10-ig kidolgozásra kerül a kiírandó pályázatok kritériumrendszere, s úgy írják ki, hogy a pályázatok februárban lebonyolíthatóak legyenek.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szabadtéri színházak a 3-as kategórián belül külön elbírálás alá esnek.

A Színházi Társaság anyagi helyzetét Vajda Márta ismertette. Táblázat formájában, írásban is mellékelte. A bérleti díj csökkent azzal, hogy kisebb és alacsonyabb rezsijű helységekbe költözött a titkárság, de voltak elmaradások korábbról, amiket ki kellett fizetni.

A tervezettnél lényegesen kevesebb a bér-költség az adminisztrátor betegállománya miatt, de jövőre már bércsökkentés van betervezve. A dologi kiadáson amennyire lehet, spórolt a titkárság. Újság előfizetés teljesen megszűnt, a postaköltség minimálisra csökkent. A levelezés, amikor lehet, elektronikus úton történik.

A bevételek a tervezetthez képest rosszul alakultak. A tagdíjakból idén 8 millió forint a tervezett, de a színházak nem minden esetben tudnak fizetni. 5 millió forintra pályáztunk a NEÁ-nál (Nemzeti Együttműködési Alap, volt NCA), de a korábbiakkal ellentétben innen a Társaság semmit nem kapott.

A döntést látva semmi logika nem fedezhető fel, hogy kinek ítélnek pénzt, kinek nem. Van egy ígéret a 2.000.000 Ft-ról a minisztériumtól, de ez nem biztos, hogy még az idén megérkezik. Egyetlen már megérkezett támogatás van: az MMA-tól 1 millió forint.

Két táblázat a jövő évi terveket mutatja. Havi bontásban a minimális kiadásokat, illetve ezt egész évre kivetítve; valamint a tervezett bevételeket.

Ismét pályázunk a NEÁ-hoz, bár az idei tapasztalat nem sok jóval kecsegtet. A titkárság folyamatosan figyeli a működési pályázatokat, minden lehetőségnek igyekszik utána menni. A Jogi és Gazdasági Tanácsadó Bizottsággal és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal folyamatos a kapcsolat. Ez utóbbit a teljes gazdasági év lezárása után kérjük fel ellenőrzésre.

A táblázatokat a jegyzőkönyvvel együtt elküldjük a tagoknak, illetve feltesszük a honlapra.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a Színházi Társaság bár a POSZF Kft egyik tulajdonosa, abból bevétele nem származott.

2/1/2012.december 3. sz. Határozat: A jelenlévők az elnöki és a gazdasági beszámolót egyhangúlag elfogadták.

2/2/2012. december 3. sz. Határozat: A jelenlévők egy tartózkodással felhatalmazzák Csizmadia Tibort, hogy a Színházi Társaságot képviselje a Humán Platformban.

Tagfelvételek: Két szervezet kérte felvételét: a Játékszín és a Szegedi Pinceszínház.

Először a Játékszín képviseletében Németh Kristóf tájékoztatta a jelenlévőket a Játékszín jelenlegi helyzetéről. Megítélése szerint a sajtóban megjelent feltételezések eltúlzottak, az általuk kifizetett összeg, amit Játékszínt működtető cégért adtak nem kevés.

Nem megvették az épületet, csak a bérleti jogot, amit az önkormányzat jövőre a többszörösére akar emelni. Igyekeznek minél több előadást tartani és bizonyos közszolgálati feladatokat is ellátni.

2/3/2012. december 3. sz. határozat: A jelenlévők egyhangúlag felvették a Színházi Társaság tagjai közé a Játékszín Kht-t.

Ezután a Szegedi Pinceszínház nevében Kancsár József és Kancsár Orsolya számoltak be a szervezet tevékenységéről – repertoárról, jegybevételről, stb.

2/4/december 3. sz. határozat: A jelenlévők egyhangúlag felvették a Színház Társaság Tagjai közé a Szegedi Pinceszínházat.

Következő napirendként a díjfelterjesztés következett. Az Elnökség korábban már úgy döntött, hogy amellett, hogy színházait arra biztatja, közvetlenül terjesszenek fel jelölteket a minisztériumba, a testület is él felterjesztési jogával.

A beérkezett javaslatokat a titkárság összesítette, érkezéskor mindenki megkapta a jelölt-listát. A listán csak azok a javaslatok vannak rajta, amelyeket a színházak és szervezetek a titkárságra eljuttattak.

A listán Jászai Mari díjra 7 nevet, Nádasdy Kálmán díjra pedig 1 nevet lehetett jelölni. A szavazás és a szavazatok összeszámlálása után Radnai Annamária ismertette az eredményt:

Jászai Mari-díj:
Solténszky Tibor 15 szavazat, Tarján Tamás 11 szavazat, Rusznyák Gábor 10 szavazat, Vajdai Vilmos 10 szavazat, Lengyel Tamás 7 szavazat, Mátray László 7 szavazat, Szemenyei János 7 szavazat

Nádasdy Kálmán-díj:
Marton László 15 szavazat

2/5/2012. december 3.sz. határozat: a Magyar Színházi Társaság a fenti művészeket terjeszti fel Jászai Mari- illetve Nádasdy Kálmán-díjakra.

Vajda Márta megköszönte a részvételt és bezárta a Közgyűlést.

Budapest, 2012. december 3.

Koós Csilla, jegyzőkönyvvezető

Költségvetés 2012 | pdf formátum