A Magyar Színházi Társaság Elnökségének kibővített ülése – 2007. október 8.

2007. október 8., Rátkai Klub

Jelen vannak: Csizmadia Tibor, Halasi Imre, Hegedűs D. Géza, Novák János, Solténszky Tibor

Meghívottak: Balla Ildikó, Bálint András, Hudi László, Forgách András, Jordán Tamás, Kukorelly Endre, Mácsai Pál, Simon István, Szlávik István, Szűcs Katalin Ágnes

A bevezetőben elhangzott, hogy a POSZT júniusi értékelő szakmai megbeszélésen felvetődött, hogy a Társaság, mint a POSZF Kht egyik tulajdonosa, szervezzen megbeszélést a fesztiválról, esetleges átalakításáról, értékeléséről.

Ezért hívtunk meg olyan szakembereket, akik egyrészt a Színházi Társaság különböző tagszervezeteinek képviselőiként, másrészt saját jogon voltak jelen, mint színházvezetők, vagy válogatók, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a POSZT-tal kapcsolatban.

Simon István elmondta, hogy az idei POSZT az anyagiak szempontjából nagyon nehéz volt, hiszen egyrészt a minisztérium kevesebbet adott, mint a város, másrészt a szerződések és a pénzek is késve érkeztek.

Mindenképpen ígéretes, hogy már a birtokában van egy a polgármester és a miniszter által aláírt levél, miszerint 2008-ban 75-75, 2009-ben 80-80, 2010-ben pedig 85-85 millió forinttal támogatják a rendezvényt. Már a jövő évi összeg is biztosíték arra, hogy kiegyensúlyozott fesztivált lehessen szervezni, arra viszont nem elég, hogy a korábbi igények szerint nemzetközivé bővüljön.

Bálint András, aki az NKA Bizottságában is részt vesz, elmondta, hogy az NKA kész pénzt áldozni a POSZT-ra, amennyiben erősödik a nemzetközi jelleg.

Jordán Tamás elmondta, hogy a POSZT a szakma számára a versenyprogramot, a közönség számára viszont az OFF programot jelenti. Úgy érzi, hogy az idei anyagi nehézségek ellenére sikerült gazdag OFF programot megszervezni, a versenyprogram minősége pedig mindig a válogatástól függ.

Az, hogy hányan, ki vagy kik válogatnak, az mindig a Színházi Társaság döntésének függvénye, a Kht csak a lebonyolítást vállalja.

Hosszas vita folyt arról, hogy mivel országos színházi találkozóról van szó, kell-e, s milyen mértékben külföldi előadás. A jelenlévők egyetértettek abban, maradjon meg a verseny, s mellette, nem feltétlenül a színház épületében jelenjen meg egy-két nívós külföldi előadás is. Hasznos lenne, ha több külföldi fesztiválszervezőt is meg tudnánk hívni.

Felmerült az is, hogy erősíteni kellene a fesztivál országos jellegét, azaz lehetőséget adni azoknak a színházaknak is a bemutatkozásra, amelyek produkciói nem kerülnek beválogatásra. Simon István elmondta, hogy a Kht. nagyon szívesen lehetőséget biztosít erre, de a költségeket állni nem tudja.

Hosszasan esett szó a válogatás mikéntjéről is – legyen-e több válogató, válogassanak-e a kritikusok. Érvek hangzottak el pro és kontra, majd Csizmadia Tibor azt javasolta, hogy a jelenlegi válogató, Kukorelly Endre nevezze meg utódját azzal a kikötéssel, hogy nem lehet vele egy foglalkozású. Ezzel jelképesen átadná a válogatói stafétabotot.

Forgách András elmondta, hogy ő volt az első, akik a POSZT-ra válogathatott, s szerencséjére akkor még nem voltak ilyen szigorúan lefektetve a műfaji korlátozások, mint az utóbbi időben. Így kerülhetett be opera és táncszínház is, amelyek nagy szakmai sikert arattak.

Szerinte oldani kellene a korlátozásokat, ne legyen kötelező meghatározott számú nagyszínházi és kamara előadást válogatni, csak a minőség legyen a szempont. Ez viszont, ő is tudja, a szervezők számára okoz nehézséget.

Elhangzott az is, hogy az operának, a zenés színháznak, az alternatívoknak és a táncosoknak is vannak külön-külön fesztiváljai, a POSZT az egyetlen, amely alapjaiban a hivatásos prózai színházak számára létezik. Itt is a Társaság döntése szükségeltetik a probléma megoldására.

Az elnökségi ülés második felében dr. Gyimesi László, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke is jelen volt, aki részt vett a Színházi Törvény koncepciójának kidolgozásában is.

Alapjában véve a koncepció megvitatásának menetrendjéről volt szó. Az egy héttel korában megkapott anyagot a Társaság szétküldte az összes színháznak, illetve a szakmai szervezetek vezetőinek azzal, hogy tagságukkal vitassák meg a szöveget és észrevételeiket október 10-ig juttassák el a Társaság Titkárságára.

Október 15-én hétfőn délután 3-kor a színházi szervezetek – Társaság Elnöksége, szakmai szervezetek képviselői, Szakszervezet – vitatják meg és egyeztetik a beérkezett javaslatokat, majd október 20-án de. 10-kor a zenészekkel és táncosokkal együtt próbálnak egy egységes anyagot kialakítani.

Felmerült annak gondolata is, hogy szélesebb körben is meg kellene vitatni a Koncepciót.

Magács László fel is ajánlotta erre a Merlin Színházat. Ezzel kifelé is kommunikálni tudjuk a sajtó felé is, hogy milyen munkát végzünk. Óhatatlanul előfordulhat ebben az esetben az, hogy az anyagot nem kellően ismerő, az összefüggéseket nem átlátó emberek nem megfelelően használják fel az alkalmat, ami viszont negatív hatást keltene.

Egyébként is az egyes tagszervezetek révén mindenkinek alkalma van arra, hogy véleményét artikulálja. Végén az egybegyültek abban maradtak, hogy 20-án döntenek arról, kell-e szélesebb körű vitafórum.

A koncepció részletes megvitatására most nem került sor, csupán Hudi László említette, hogy nem tartja elég mobilisnak az anyagot, s hogy az nem megfelelő mértékben és mélységben foglalkozik a független, alternatív szcénával. De elmondta, hogy még ők sem tanulmányozták kellő alapossággal, s 15-re már felkészülten jönnek.

Csizmadia Tibor beszámolt arról, hogy a Társaság levelet intézett minden olyan polgármesterhez, megyei közgyűlés elnökéhez, ahol a szezonban igazgatói pályázat várható. Ebben felajánljuk segítségünket már a pályázat kiírásánál is.

Szegedről, Budaörsről már érkezett megkeresés. Kecskeméten nélkülünk írják ki a pályázatot s kérik fel a szakértői bizottságot. Veszprémben s tartanak igényt a segítségünkre, Győrben pedig a pályázat kiírásával megvárják, amíg jogerősen nem rendeződik Korcsmáros György ügye.