A Magyar Színházi Társaság Elnökségének kibővített ülése – 2007. szeptember 24.

2007. szeptember 24. 15.00, Rátkai Klub

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Halasi Imre, Hegedűs D. Géza, Novák János, Solténszky Tibor, Vajda Márta

Meghívott vendégek: a Szabadtéri Színházak Szövetségének képviselői: Gedeon József (Gyula), Herceg Tamás (Szeged), Horányi László (Esztergom). Nyakó Béla (Kisvárda), Pócza Zoltán (Kőszeg)

A kibővített elnökségi ülésre annak keretében került sor, hogy az Elnökség fontosnak tartja az egyes szakmai szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartást.

A határon túli magyar színházakkal Kisvárdán történt találkozás után elsőként a Szabadtéri Színházak Szövetségére került sor. Gedeon József, a Szövetség elnöke beszélt a Szövetség felépítéséről és tevékenységéről. Jelenleg 9 taggal rendelkeznek, s tagjaik sorába csak szigorú követelményrendszer teljesítése után lehet bekerülni.

A tagok önkormányzati fenntartású intézmények, amelyek szigorúan minőségi elvek alapján bizonyos számú évi új bemutatót kötelesek tartani, s meghatározott a minimális előadásszám is. Kapcsolatuk a többi nyári játszási hellyel jó, időnként produkciócserékre is sor kerül.

Alapvető problémájuk természetesen anyagi jelegű: az önkormányzati támogatás mellett különböző forrásokból pályázhatnak pénzekre. Az OKM-nél jelenleg a Parlament által megszavazott összeg áll rendelkezésre, ami jelen pillanatban 290 millió Ft.

Erre azonban nemcsak a Szövetség tagjai pályázhatnak, hanem más, önkormányzati fenntartású szabadtéri színházak is. Emellett igen fontos az NKA különböző szakmai kollégiumaitól nyerhető pénz, valamint a turizmussal kapcsolatos pályázatok is.

Nehezíti a helyzetet, hogy a pályázatokat későn írják ki, ami lehetetlenné teszi a tervezést. A jövő abba az irányba mutat, hogy az idegenforgalommal együtt „csomagokban” adják el előadásaikat. Erre a kezdeti lépések megtörténtek, de az előbb említett bizonytalanságok, késői tervezés miatt jelenleg ez még nehézkesen megy.

A Társaság felé az a kérésük, hogy szakmailag a kőszínházakkal egyenrangúnak tekintsék őket, vonják be különböző döntési, tanácsadási folyamatokba (szakmai kuratóriumokban való részvétel). Nehezményezték, hogy nem kaptak felkérést a Társaságtól, hogy vegyenek részt a Színházi Törvény előkészítésében.

Tudomásul vették a választ, hogy az egyes vélemények begyűjtése után a minisztérium önállóan kért fel egy előkészítő bizottságot, s annak végeredményét csak ezután kapjuk meg és terjesztjük széleskörű szakmai vitára, melyben természetesen rájuk is számítunk.

Segítségünket kérték abban is, hogy a Társaság is szorgalmazza a minisztériumi keretösszeg emelését, valamint hogy a Magyar Turizmus Rt és a Gazdasági Minisztérium nagyobb keretet csoportosítson erre a területre, hiszen számottevő összeget tesz ki az, amit a színházlátogatók egyébként is költenek (utazás, szállás, vendéglátás).

Nehezményezték, hogy a kritikusok úgy intézik a kritikus díjakat, hogy a szabadtéri előadásokat nem veszik figyelembe. Szövetségük ezért is Amphiteatrum néven új díjat alapított, melyet minden évben egy, a szabadtéri színjátszás területen kiemelkedő értékéket létrehozó művész kaphat.

Az első díjat Blaskó Péter vehette át. Hegedűs D. Géza felajánlotta, hogy a következő díjátadás a szokásos MASZK gálán legyen, ami nagyobb publicitást biztosítana az eseménynek.

Herceg Tamás elmondta, hogy Szegeden jobb a helyzet, mert az önkormányzat 3 évre előre garantálja az évi 220 milliós támogatást, ami megkönnyíti számukra a tervezést. A saját bevétel is meglehetősen magas, 300 millió, de ez a speciális helyi adottságokból (hatalmas nézőtér, populárisabb műsor) következik.

Nagyon fontos a szponzoráció kérdése is, ami jelenleg nem megoldott, de talán a Törvény megoldást ad erre. A színházjegyek árának emelése nem megoldás, mert náluk sincs elég fizetőképes kereslet.

A Társaság felvállalta, hogy megkeresi a Turizmus Rt-t, s felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális befektetésnek gazdasági haszna is van, s ezért megéri nagyobb anyagi lehetőséget biztosítani a szabadtéri színházak számára.

A megbeszélés végén mindenki hasznosnak ítélte a találkozót remélve, hogy a jövőben még szorosabb lesz a két szervezet közti kapcsolat.

Ezek után az Elnökség néhány aktuális problémát tárgyalt meg.

Az Elnökség egyhangúan úgy döntött, hogy 50.000 Ft segélyt juttat Sipos András özvegyének így járulván hozzá a temetési költségekhez.

A Színház c. folyóirattal kapcsolatban Solténszky Tibor elmondta, hogy megbízatásának megfelelően beszélt dramaturgokkal, akik örömmel felvállalnák, hogy összeállítanak a lapba bizonyos anyagokat, de ezt a munkát csak anyagi juttatás fejében tudják elvégezni.

Csizmadia Tibor elmondta, hogy találkozott Koltai Tamással, s felmerült az a javaslat, hogy rendezzünk tematikus szakmai vitákat, melyek szerkesztett változatban megjelenhetnének a folyóiratban. Ennek konkretizálására később kerül sor.

Csizmadia Tibor elmondta azt is, hogy találkozott Léner Péterrel, a Budapesti Színigazgatók Egyesületének elnökével, aki elmondta, hogy a budapesti igazgatók a jövő héten fognak találkozni a főváros vezetésével, amikor megismerhetik az új fővárosi színházi koncepciót.

Vajda Márta tájékoztatást adott a Drámaíró Kerekasztal kéréséről, hogy szeretnének részt venni a Jászak Mari kuratórium munkájában, s szerintük a drámaírók is jogosan tarthatnak igényt erre az elismerésre.

Csizmadia Tibor vállalta, hogy beszél Kiss Csabával az ügyben, de a jelenlévők szerint a drámaírók inkább irodalmi díjra jogosultak.

Szóba került az anyagi helyzet is. A Társaságnál jelenleg belső ellenőrzés folyik, melynek eredményéről tájékoztatjuk a tagszervezeteket. A Dramaturg Céh az idei Nyílt Fórum szervezése során túllépte az esemény megszervezésére rendelkezésére álló összeget, de Solténszky Tibor mindenkit megnyugtatott, hogy az év végére megszerzi a hiányzó összeget.

Mindenki egyetértett abban, hogy a legfontosabb dolog jelen pillanatban a Színházi Törvény. Levelet kell intézni a különböző társ- és tagszervezeteknek, melyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy azonnal egyeztetnünk kell, mihelyst megkapjuk az anyagot.

Az Elnökség következő kibővített ülését 2007. október 8-án hétfőn 15 órakor tartja a Rátkai Klubban, melynek témája a POSZT jövője.