A Magyar Színházi Társaság Elnökségének összejövetele – 2007. április 30.

Résztvevők: Halasi Imre, Hegedűs D. Géza, Jordán Tamás, Novák Eszter, Vajda Márta

Vendég: Koltai Tamás

Az összejövetelre a Színház c. folyóirat főszerkesztőjének kérésére került sor. A lapon szerepel, hogy a Színházi Társaság folyóirata, de ez hosszú ideje semmit nem jelent.

Felajánlja, hogy a Társaság fóruma is lehessen a lap, írásoknak ad helyet, vagy pedig egy szakmai testület időnként menjen el a szerkesztőségbe és mondja el véleményét, javaslatait a lappal kapcsolatban. Természetesen jó lenne, ha a Társaság szakmai tekintélyével, kapcsolataival valamilyen segítséget tudna nyújtani a lap terjesztésében is.

Az elnökség részéről elhangzott, hogy a folyóirat a kívülállók szemében egyet jelent a főszerkesztő személyével, akinek másutt, s különböző grémiukban megjelent állásfoglalásai nem mindig tettek jót a szakmának. Koltai Tamás erre úgy válaszolt, hogy ő a maga értékítélete szerint mindig a jó érdekében emelt szót.

Az a döntés született, hogy közelgő küldöttgyűlést tájékoztatjuk a javaslatokról.

Távozása után az elnökség elfogadta a szolnoki polgármesternek írott levelet, s tekintettel arra, hogy a közeljövőben Győrben, Debrecenben és Szekszárdon is várhatók igazgatói pályázatok, levelet intézünk az adott városok polgármestereinek.

Hegedűs D. Géza beszámolt a Madách színházi bércsökkentésről. Fejszámolás után kiderült, hogy ez a csökkentés nagyjából megfelel az idei megnövekedett elvonásoknak (ÁFA emelkedés, infláció, stb.), s hogy az összes budapesti igazgatónak együtt kellene bejelentkezni a főpolgármester helyetteshez.

A miniszterrel tervezett találkozóra, melyre a POSZT alatt Pécsett kerül sor, a Társaság a következőket delegálja: Elnökség + új elnök, Zsámbéki Gábor, Ascher Tamás, Balikó Tamás, 1 tervező, 1 alternatív színházi küldött és 1 fő BESZ-től.

Az elnökség legközelebb a közgyűlés előtt fél órával, azaz 1/3 kor találkozik a Fasorban. Addigra Jordán Tamás elkészíti beszámolóját.