A Magyar Színház Társaság Elnökségének összejövetele – 2007. december 7.

2007. december 7. 15.30, Titkárság

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Halasi Imre, Novák Eszter, Novák János, Rába Roland, Solténszky Tibor Meghívott vendégek: Horváth Csaba főpolgármester-helyettes, Kirschner Péter

Csizmadia Tibor bevezetőül elmondta, hogy örülünk, hogy fél év után végre személyesen találkozhatunk a főváros képviselőivel, hiszen a fővárosban lezajló történések kihatással vannak az egész színházi életre.

Amikor a megbeszélést kértük, még csak általában szerettünk volna beszélgetni, de azóta történtek dolgok, elfogadták a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változatok koncepcióját, illetve előző nap a főpolgármester megvétózta a kulturális bizottság döntését három kht-s színház vezetőjének megbízatásával kapcsolatban.

Horváth Csaba elmondta, hogy sajnos politikai okok miatt áttekinthetetlenek a viszonyok. Meggyőződése, hogy mindenképpen a pályázat kiírása a legkorrektebb, még azoknál a színházaknál is, ahol elégedettek a jelenlegi vezető munkájával. A koncepció, s a készülő színházi törvény is ezt preferálja.

Az Elnökség részéről többen felvetették, hogy a Társaság a pályázatot tekinti a jobb megoldásnak, de jelen esetben olyan kevés idő van a megbízatások lejártáig, hogy nem lehet kellően előkészíteni a pályázati kiírást. A fővárosnak már régóta tudnia kellett, hogy mikor járnak le a megbízatások, s két színháznál nyáron már a meghosszabbítás mellett döntöttek.

Horváth Csaba hangsúlyozta, hogy a pályázat ténye már hónapok óta eldöntött ügy, csak személyi konfliktusok hátráltatták annak megvalósítását.

Az a javaslat született, hogy legalább egy évvel hosszabbítsák meg a mostani igazgatók mandátumát, egyébként a színházak belső élete, szakmaisága kerül veszélybe.

Kérdésként felmerült, hogy szándékoznak-e profilváltást végrehajtani, mert akkor azt a pályázati kiírásnál meg kell jeleníteni. A válaszban elhangzott, hogy a most érintett 3 színház esetében az Új Színháznál merülhet fel a változtatás, de alapjában véve minden megoldásra nyitottak.

Általában véve mindenki elfogadta, hogy a pályázatot később kellene kiírni, amikor már felállt a fővárosi koncepcióban szereplő Művészeti Tanács, ami a pályázat megfogalmazásában is segíthetne, s a gyors pályázat könnyen támadható.

A megkapott koncepcióval kapcsolatban felmerült, hogy lesz-e róla szakmai vita, s milyen formában. Az a vélemény alakult ki, hogy tegyük fel a honlapra valamint küldjük ki minden tagszervezetnek az anyagot, kérjünk írásos véleményt, s kisebb szakértői csoportok vitassák meg az egyes fontosabb kérdéseket.

Elhangzott, hogy a törvényhez hasonlóan itt is a részletek kidolgozása a lényeg.

A Színházi Alappal kapcsolatban Horváth Csaba elmondta, hogy plusz pénz nem áll rá rendelkezésre, a jelenleg meglévő keret átcsoportosításával kívánják létrehozni, s ezzel az alternatív színjátszást, illetve a gyermekek színházhoz jutásának lehetőségét szeretnék bővíteni.

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a Társaság levelet intéz a Fővárosi Közgyűlés képviselőihez a színházigazgatói pályázatokkal kapcsolatban hangsúlyozva a társulatok szerepét a színház belső életében. Vitát kezdeményezünk a megkapott koncepcióról, a határozatok várható hatásairól.