A Magyar Színházi Társaság elnökségének összejövetele – 2007. június 27.

Résztvevők: Csizmadia Tibor, Hegedűs D. Géza, Novák Eszter, Novák János, Rába Roland, Solténszky Tibor, Vajda Márta

Csizmadia Tibor beszámolt a különböző ügyekben folytatott tárgyalásairól. Beszélt a Veszprém megyei alelnökkel a veszprémi színház ügyében. Az alelnök megígérte, hogy a színészekkel egy évre szerződést kötnek, s pályázatot írnak ki. Hangsúlyozta, hogy a színháztól közönségbarát, népszerű programot várnak.

Június 22-én Csizmadia Tibor részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetsége Választmányának ülésén. A legfőbb téma itt is az igazgatói pályázatok kérdése volt. A Társaság által készített, a pályázatok lebonyolítására vonatkozó ajánlást örömmel fogadták, viszont meggyőződésük, hogy az igazgatók kiválasztása elsősorban a helyi önkormányzatok dolga, mert ők ismerik a legjobban az adott viszonyokat.

Tudnak a készülő színházi törvényről, és segítően részt kívánnak venni benne, de megítélésük szerint a Szövetség és a Társaság elsősorban abban tudna és kellene együttműködni, hogy a központi költségvetésből több pénz jusson a színházaknak.

Az elkövetkező időben a következő helyeken várhatók pályázatok: Nemzeti Színház, Békéscsaba, Kaposvár, Győr, Kecskemét, Miskolc, Szeged, Budaörs.

A vita során felmerült, hogy bizonyos lélekszám fölött kötelezővé kellene tenni a színházfenntartást, s létre kellene hozni egy pénzalapot, melyre a színházak pályázhatnak, s ami felett a szakma diszponál.

Az Elnökség megegyezett abban, hogy a nyári szünet végéig mindenki összeírja az ezzel kapcsolatos gondolatait, amiről a szezon elején közösen beszélni kell. Az érintett önkormányzatokat egyenként megkeressük.

Az Elnökség ezek után találkozott a kisvárdai fesztiválon részt vevő határon túli színházak képviselőivel. A megbeszélés egyik témája az NKA-s pályázatok voltak, majd az egyes színházak beszámoltak helyzetükről, problémáikról.

Különösen fontos volt a romániai színházak beszámolója a náluk már érvényben lévő színházi törvényről, annak gyakorlati tapasztalatairól.

Ugyan a magyarországi törvény csak a magyar állampolgárokra vonatkozhat, de valamilyen módon foglalkozni kell benne a határon túli magyar színjátszással is.

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a jövőben rendszeresen fognak hasonló közös összejöveteleket rendezni.