A Magyar Színházi Társaság Elnökségének összejövetele – 2009. január 19.

2009. január 19. 22.00, Kolibri Pince

Résztvevők: Balázs Zoltán, Csizmadia Tibor, Halasi Imre, Hegedűs D. Géza, Novák Eszter, Novák János, Solténszky Tibor, Vajda Márta

A jelenlévők sok szeretettel fogadták az Elnökség új tagját, Balázs Zoltánt, aki a MASZK részéről Rába Roland helyét veszi át.

Vajda Márta elmondta, hogy megkeresés érkezett Nyíregyházáról a kiírt igazgatói pályázat szakmai lebonyolítása kapcsán. Elmondta, hogy azt javasolta az önkormányzatnak, hogy az egyes szervezeteket kérjék meg szakértők delegálására. Solténszky Tibor vállalta, hogy ő szívesen képviseli a Társaságot.

Felmerült, hogy javaslatot lehet tenni a Márciusi Ifjak Díjra, ami összesen tizenkét 35 év alatti fiatalnak adományozható a kultúra, tudomány és a sport területén. A jelenlévők abban maradtak, hogy a héten utánanéznek a lehetséges jelölteknek, és javaslataikat beküldik a Titkárságra. Ugyanez vonatkozik az egyes, augusztus 20-án adható állami díjakra is.

Török Jolán, a Nemzeti Táncszínház igazgatója segítségért fordult a Társaság Elnökségéhez a színház műszaki és anyagi helyzete miatt. Az a döntés született, hogy az Elnökség levélben fordul a miniszterhez, melyben kéri a segítségét, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire megnehezíti a minisztériumi intézmények működését, hogy pénzt vonnak el a tárcaszínházaktól.

Újabb témaként a POSZT került szóba. Az idei versenyprogram válogatása zajlik, de mindenképpen beszélni kell a jövőről, már csak azért is, mert 2010-ben lesz Pécs Európa Kulturális Fővárosa.

Ismét felmerült a fesztivál nemzetközi volta. Javaslatként elhangzott, hogy mint fesztivál nem lehet nemzetközi, de koncepciózusabban lehetne külföldi megjelenést biztosítani akár úgy, hogy ezzel meg kell bízni egy a nemzetközi színházi törekvéseket jól ismerő szakembert.

Mindenképpen külön kell beszélnünk erről a témáról a következő olyan elnökségin, amire a kritikusokat és a dramaturgokat is meghívjuk.

A következőkben a Színházi Társaság jövőjéről, az éves munkatervről és a működés szélesebb formáiról esett szó.

Feladatként elhangzott, hogy mivel az Előadó-művészeti Törvényből kimaradt, hangsúlyosan foglalkozni kell az oktatás helyzetével. Szakemberek segítségével alaposan át kell nézni az Oktatási Törvényt, azon belül is a művészeti oktatásról szóló részt, s szakmai egyeztetés után megtenni szövegszerű javaslatainkat.

Az Előadó-művészeti Törvénnyel is van még teendő. Javaslatokat kell kidolgozni a minőségi kritériumrendszerre, amely a pályázatok kiírásánál és elbírálásánál is használható. Ehhez meg kell nyerni neves szakmabeliek segítségét.

Egyébként is nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy erősítsük a Társaságot. Bele kell vonni olyan tekintélyes színháziakat, akik visszavonultak a szakmai közélettől.

Csizmadia Tibor elmondta, hogy foglalkozni kell az új médiatörvénnyel is és szövegszerűen meg kell fogalmazni, hová lehet szövegszerűen betenni a magyar színház, mint a közszolgálatiság része ügyét. Hegedűs D. Géza vállalta, hogy ennek utánanéz.

Felmerült az is, hogyan lehetne a következő szezon kezdetén egy olyan országos kampányt indítani, ami a színházba járásra hívja fel az utca emberének figyelmét.

A következő, a kritikusokkal és dramaturgokkal közösen tartandó elnökségi összejövetel időpontja: 2009. február 16. hétfő, 15 óra.