A Magyar Színházi Társaság elnökségének összejövetele – 2011. május 2. 15:00

Jelen vannak: Cseke Péter, Csizmadia Tibor, Erős Balázs, Hegedűs D. Géza, Lengyel Pál, Novák Eszter, Solténszky Tibor, Takács Kati, Vajda Márta

Az elnökség 11 tagjából 7 jelen van, tehát az ülés határozatképes.

A múltkori határozat értelmében Csizmadia Tibor elkészített egy levéltervezetet (Nyílt levél a kultúra elsorvasztásáról). Elmondta, hogy el kell dönteni alapvető kérdéseket:

  • kinek szól a levél (miniszterelnök, miniszter, parlament)
  • specifikusan csak a színházról szóljon-e, vagy tágabban a kultúráról
  • kik legyenek az aláírók – csak színházak/előadó-művészeti szervezetek – teljes kulturális spektrum
  • Az Elnökség tagjai tovább gondolják a tervezetet és hozzáfűzik gondolataikat. A levél véglegesítésére a következő ülésen kerül sor.

Az elnökség határozatot hozott, hogy jelölteket állít a Prima Primissima-díjra, valamint kurátorokat ajánlj az Előadó-művészeti Tanácsnak az egyes színházak igazgatói helyére kiírandó kuratóriumokba.

Csizmadia T. elmondta, hogy Vasvári Csaba felmentése hírére a Társaság levelet intézett a székesfehérvári polgármesterhez Válaszában az alpolgármester személyes találkozót kért. Az elnökség határozatot hozott, hogy a megbeszélésen Csizmadia Tibor mellett Cseke Péter és Vajda Márta vesznek részt.

Csizmadia Tibor Hegedűs D. Gézával és Erős Balázzsal beszámolt az elmúlt héten L. Simon Lászlónál zajlott, az előadó-művészeti törvény módosításáról szóló megbeszélésről.

Sajnálatos, hogy az ezt megelőző megbeszélésen csak ketten vettek részt, így fordulhatott elő, hogy bár a meghívott szervezetek jelenlévő képviselőinek majdnem fele a Társaság elnökségében is helyet foglal, nem voltak egyeztetve a vélemények, nem lehetett egységesen fellépni.

Az elmúlt szöveghez képest voltak változtatások, pl. az egyik felállítandó testületet törölték (a színészek képviseletét), marad a Bizottság és a Nemzeti Érdekegyeztető Tanács, de a koncepció lényegében maradt.

Most is kiderült, hogy a nemzeti és a kiemelt kategóriába való besorolás közszolgáltatási szerződés függvénye, amivel a függetlenek nem rendelkeznek, így kizárt, hogy neves együttesek akár csak kiemeltek is legyenek.

Szinte biztos, hogy 2012-től csak az adminisztratív újításokat vezetik be, a finanszírozási részt csak egy évvel később. Sajnos azt a módszert követik, hogy először átnyomják a módosítást és csak utána folytatják le a törvényi egyeztetéseket.

L. Simon továbbra is szövegszerű javaslatokat várt, ebből néhány be is került a szövegbe (pl. a bábosok képviselete az érdekegyeztető tanácsban). Mi jobbára elvi kifogásainkat hangsúlyoztuk.

Természetesen fontos a minőség, amit az új tervezet preferál, de azt megfogalmazni nem lehet, csak annak feltételrendszerét. Bár megnyugtattak bennünket, hogy ez a módosítás nem veszélyezteti a TAO-t, azért aggályainkat fogalmaztuk meg.

Mint ahogy a szövegben rejlő centralizációs törekvések miatt is. A szöveg szerint túl sok, részben közigazgatási feladat hárulna a Bizottságra, nehéz elképzelni, hogy ezt egy művészekből álló testület el tudná látni.

Aggályos még, hogy ha a TAO hatályát kiterjesztik a sportra, akkor az sok támogatót elvinne a kultúrától, bár nem valószínű, hogy Brüsszel ebbe belemenne, mivel a sport profitorientált tevékenység. Ígéretet kaptunk, hogy ha meglesz az új szöveg, elküldik, mint ahogy az összejövetel szószerinti jegyzőkönyvét is. Mindkettőt azonnal körbeküldjük az elnökségnek.

A POSZT-tal kapcsolatban elhangzott, hogy marad a hatfős szakmai zsűri és a háromfős válogató team. Mindenkit várunk 13-án a fasorban 11-16 óra között POSZT mini konferenciára.

Az elnökség 5 nem, 2 igen és 1 tartózkodással elvetette, hogy a POSZT-on vitát rendezzünk az előadó-művészeti törvényről.

Erős Balázs és Novák Eszter beszámoltak a függetlenek pénzelosztó kuratóriumának helyzetéről.

Tavaly három évre kérték fel a kuratóriumot, de az idén, bár semmilyen hivatalos értesítés még nem érkezett, olyan hírek járnak, hogy a kuratóriumot kettéosztják – színház és tánc – és néhány új embert már megkerestek, hogy vállalják el a tagságot – többek között N. Esztert is.

Az elnökség határozatot hozott, hogy levélben fordul a minisztériumhoz és magyarázatot kér erre az eljárási módra.

Vendégként Hermann Krisztina, a Magyar Filmművészek Szövetségének titkára beszámolt arról az összejövetelről, melyet Andrew Vajna tartott aznap délelőtt a filmszakmai szervezetek részére, s melyben ismertette elképzeléseit a jövővel kapcsolatban. Sajnos azon a területen is a teljes centralizáció tervei bontakoznak ki.

Vajda Márta tájékoztatta az elnökséget, hogy a Jogi-gazdasági bizottság dolgozik az új tagdíjfizetési rendszeren, a héten személyesen is beszélnek róla. A PEB még május 30. előtt ellenőrzést tart, az Etikai Bizottsággal pedig a jövő héten le lehet ülni.