Magyar Színházi Társaság, MASZK Országos Színészegyesület és a Színházi Dolgozók Szakszervezetének közgyűlése 2014.09.15-én

Magyar Színházi Társaság, MASZK Országos Színészegyesület és a Színházi Dolgozók Szakszervezetének közös szervezésében 2014.09.15-én tartott összejövetel emlékeztetője.

Jelen voltak: Csizmadia Tibor, Csöre Gábor, Hegedűs D. Géza , Kovács Éva Rebecca, Lampl Lajos, Mihályi Győző, Novák János, Pálos Zsuzsa, Ráksi Katalin, Székely Andrea, Vajda Márta, Wettstein Tibor, Zubek Adrienn

Az összejövetel már régóta aktuális volt, a SZIDOSZ kezdeményezte. Külön aktualitást adott, hogy az újjáalakult Színházi Dolgozók Szakszervezetének legutóbbi közgyűlésén új elnökséget választott, s kérték, hogy a Színházi Társasággal közösen beszéljék meg a szakma alapvető problémáit.

A megbeszélés vezérfonalául a Veszprémben rendezett Évadnyitó Színházi konferencia szolgált. A különböző szekciókba delegált képviselők számoltak be az egyes helyszínen történtekről.

A veszprémi konferencia után senki nem kapott visszajelzést annak ellenére, hogy erről megállapodás született, sőt szinte minden szekció tapasztalata az volt, hogy folytatni kell a megbeszéléseket.

Többeknek támadt az a benyomása a konferencia után, hogy valaminek a legitimálására gyűltek össze az emberek, csak egyelőre nem lehet tudni, hogy mire. Jövő héten lesz a NEÉT ülése, arra közös stratégiával kellene készülni.

  • Fontos lenne szót ejteni finanszírozási kérdésekről
  • A TAO hosszabbítása körüli eljárásokról
  • A színész életpálya modellről

Részletesen:

Színész életpályamodell

Évek óta nem változott a közalkalmazotti bértábla, színészek méltatlan helyzetbe kerültek, de kiderült, hogy a kényszervállalkozók sincsenek jobb helyzetben.

Felmerült egy önsegélyező csomag létrehozása, a magán nyugdíjpénztári tagság, illetve a társulatos működési forma törvénybe iktatásának viszontagságai

Felsőoktatási formán kívül eső színészképzés ellehetetlenülése

OKJ-s színészképzés problémája Benkő Nóra és a Pesti Magyar Stúdiójának tükrében

Felmerült a kérdés, hogy ki jogosult állami támogatásra, hogyan biztosítható a minőség: tanfelügyelői rendszer? Vizsgaelőadások szigorú szakmai kontrollja?

Későbbi elhelyezkedésük nehézségei

Szakmai szervezetek viszonya az MMA-hoz

Mindenki egyetértette abban, hogy az általuk szervezett rendezvényeken jelen kell lenni, kérdezni és kezdeményezni kell minél több felületen.

Javasolni törvénytervezet előkészítéseket és pályázati kiírásokat, mert a nemleges válasz is válasz és valamilyen irányba mutat

Létre lehetne hozni egy szakmai szervezetekből álló konzultációs csoportot, amely javaslatokkal bombázhatja az MMA-t, akár a Teátrumi Társasággal közösen. Mindenképpen folytatni kell az ilyen összejöveteleket.