A Magyar Színházi Társaság Választmányának ülése – 2006. október 2.

2006. október 2., Városligeti fasor

Az ülés célja a Színházi Társaság átalakításának megbeszélése volt. Ez már korábban üléseken többször felmerült, ezért felállt egy munkabizottság, amely kidolgozta – jogászokkal egyeztetve – az új alapszabály tervezetet.

Wettstein Tibor ismertette az elképzelést, melynek lényege, hogy a jelenlegi választmány helyett egy kisebb, hat tagú elnökség intézné a szervezet operatív ügyeit, s lenne egy elnök, aki mind a szakma által elismert, mind pedig a kívülállók számára is ismert tekintélyes személyiség. A Társaság céljai nagyjából megegyeznek az eddigiekkel.

Változás, hogy létrejönne egy Színházvezetői Bizottság, amely érdekegyeztető fórumokon a munkaadói oldalon nem csak tanácskozási, hanem szavazati joggal is részt vehet.

Az elnökség tagjai a következőképpen állnának fel: 2 főt delegál a MASZK, kettőt a színházak és színházi intézmények, kettőt pedig a szakmai szervezetek. Az elnököt a közgyűlés választja meg titkos szavazással.

A jelenlévők több javaslatot is tettek a megismert tervezettel kapcsolatban.

Felmerült, hogy a mostani választmányban minden szakmai szervezet képviselve van, ez az új elnökségben nem valósulhat meg. Ezért esetleg létre kellene hozni egy a közgyűlés és az elnökség közti testületet, amelyben érvényesíthető az egyes szakmai területek képviselete.

Felmerült az is, hogy a két MASZK delegálton kívül a többi négyet maga a közgyűlés szavazza meg.

A jelenlévők abban állapodtak meg, hogy a következő választmányi ülésig mindenki megtárgyalja az őt delegáló szervezettel a különböző variációkat, és október 9-én szavaznak arról, hogy a jelenlegi felállású közgyűlés elé tárják-e az alapszabály módosítást.