Pethes-Agárdi-díj, 2022.

A díj alapító okiratának értelmében a kuratórium pályázatot ír ki szűkös anyagi körülmények között élő fiatal színészházaspárok részére külföldi nyaralásuk támogatására.

A meghirdetett pályázaton részt vehet minden olyan magyar színészházaspár, amelynek egyik tagja sem töltötte még be (a pályázat benyújtásának határidejéig) a harmincötödik életévét, és mindkét házasfél igazolt módon valamely magyar nyelvű színház rendszeresen foglalkoztatott színésze.
A pályázatnak tartalmaznia kell az utazás tervezett célját, várható időpontját, időtartamát, valamint csatolni kell a szükséges iratokat (diploma, házassági anyakönyvi kivonat másolata, a színház(ak) igazolása a foglalkoztatásról).

A nyertes pályázóknak az utazásról álló- vagy mozgóképekkel kiegészített írásos beszámolót kell készíteni, amely az Alapító honlapjára felkerül. Az utazás nagyobb tételeiről, úti- és szállásköltség számlamásolatokat kell leadni.
A 2022-ben kiadható összeg 600.000,- Ft, melyet egy házaspár kaphat meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 9.
A végrendelet értelmében a kuratórium a döntést az érvényes pályázatok között sorsolással hozza meg.
Az Alapító okirat teljes szövege itt olvasható: http://mszt.org/pethes-agardi-dij-alapitvany/
További információ a Színházi Társaság Titkárságán (342-0146, magyarszinhazi.tarsasag@t-online.hu) kapható.