Pethes-Agárdi-díj pályázati felhívás 2023

 

A Magyar Színházi Társaság, mint Alapító, a következő felhívást teszi közzé:

Agárdi Ilona színművész és Pethes György rendező hagyatékának jóvoltából, a néhai művészházaspár végakaratának megfelelően a Magyar Színházi Társaság “PETHES-AGÁRDI-DÍJAT” alapított, melyet a Fővárosi Bíróság 2009. április 17. napján 10.808 sorszám alatt nyilvántartásba vett.

Az Alapítvány alapvagyona 16.072.483 Ft, melyet az Alapító okirat értelmében háromtagú kuratórium kezel. A kuratórium elnöke Gali László, tagjai: Csizmadia Tibor, Fábián Pálné.

Az Alapító okirat értelmében a kuratórium pályázatot ír ki szűkös anyagi körülmények között élő fiatal színészházaspárok részére külföldi nyaralásuk támogatására.

A meghirdetett pályázaton részt vehet minden olyan magyar színészházaspár, amelynek egyik tagja sem töltötte még be (a pályázat benyújtásának határidejéig) a harmincötödik életévét, és mindkét házasfél igazolt módon valamely magyar nyelvű színház rendszeresen foglalkoztatott színésze.

A pályázatnak tartalmaznia kell az utazás tervezett célját, várható időpontját, időtartamát, valamint csatolni kell a szükséges iratokat (diploma, házassági anyakönyvi kivonat másolata, a színház(ak) igazolása a foglalkoztatásról).

A nyertes pályázóknak az utazásról álló- vagy mozgóképekkel kiegészített írásos beszámolót kell készíteni, amely az Alapító honlapjára felkerül. Az utazás nagyobb tételeiről, úti- és szállásköltség számlamásolatokat kell leadni.

A 2023-ban kiadható összeg 600.000,- Ft, melyet egy házaspár kaphat meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 1.

A döntésről a nyertes május 15-ig értesítést kap.

A végrendelet értelmében a kuratórium a döntést az érvényes pályázatok között sorsolással hozza meg.

Az Alapító okirat teljes szövege a Magyar Színházi Társaság honlapján (www.mszt.org) olvasható. További információ a Színházi Társaság Titkárságán (342-0146, magyarszinhazi.tarsasag@t-online.hu) kapható.