A BÁBMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZLEMÉNYE

Kedves Bábosok!

A Magyar Bábművészek Szövetsége a tavaszi pandémia alatt Kovács Géza felhívásához csatlakozva – elindított egy adománygyűjtő akciót a nehéz helyzetbe került bábos kollégák megsegítésére! A tavaszi időszakban sikerült több mint 1 millió forintot összegyűjtenünk, és 4 hónapon át havi  50.000,- Ft (max.) támogatást nyújtanunk az igénylőknek! Köszönet Mindenkinek, aki segített!

Olyan információk jutottak el hozzánk, hogy mára ismét többen kerültek nehéz helyzetbe, ezért egy újabb adománygyűjtést szervezünk!

A kezdeményezők: Asbóth Anikó, Láposi Terka, Kovács Géza, Csató Kata, Székely Andrea, Schneider Jankó, Meczner János és Pilári Gábor

1. Az adománygyűjtéshez csatlakozni szándékozóknak:

Az adomány összegének sem alsó sem felső határa nincs, köszönettel fogadunk minden segítséget!

UTALÁS MÓDJA:

Szándékukat emailben jelezzék Asbóth Anikónak (asboth.aniko@vojtinababszinhaz.hu), melyben közlik nevüket és elérhetőségüket.

Utalás:

Bábművészek Szövetsége

Számlaszám: 11706023-21452646,

Közlemény: „bábművészek adomány” – név (pl. Minta Márta)

2. A segítséget igénylőknek:

IGÉNYBEJELENTÉS MÓDJA:

Szándékukat emailben jelezzék a két megjelölt email-cím valamelyikén:

Asbóth Anikó (06/20/ 438-2531) asboth.aniko@vojtinababszinhaz.hu

Láposi Terka (06/20/2631900) lapositerka@gmail.com

A kért adatok:

Név:

Szakterület:

Elérhetőség:

Számlaszám, ahová a támogatást kéri, valamint néhány mondatban, az igénylő jelenlegi helyzetének leírása, egyszeri támogatást szeretne, vagy rendszerest (havonta).

A támogatás minden igénylő felé folyamatos, amennyiben ezt külön kérikhavonta egységesen egy összeg (a felajánlások mértékétől függ ennek összege és további alakulása).

Debrecen, 2021. 04. 15.

Magyar Bábművészek Szövetségének elnöksége:

Asbóth Anikó

Székely Andrea

Meczner János

Pilári Gábor

Schneider Jankó

A Magyar Bábművészek Szövetsége Adományalapjának Szabályzata

1. Az adomány alap létrehozásának célja:

    A bábszínházi szakma „szabadúszó” tagjainak támogatása, gyorssegély nyújtása, a koronavírus járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések idejére. Az adományalapot a Magyar Bábművészek Szövetsége kezeli, (továbbiakban MBSZ) annak elnöke felel a vonatkozó törvények betartásáról, az adományalap működésének átláthatóságáról.

Meghirdetése: a Magyar Színházi Társaság (MSZT) honlapján,valamennyi színházi portálon, és valamennyi magyarországi bábszínházban

2. Az adomány forrása:

Magánszemélyek adománya, melyek a Magyar Bábművészek Szövetségének számlájára érkezik. Az adományalapra banki utalással, bárki utalhat.

Bábművészek Szövetsége

Számlaszám: 11706023-21452646,

Közlemény: „bábművészek adomány” – név (pl. XY)

3. Az igénylés módja:

Az igénylők szándékukat emailben jelzik a két megjelölt email-cím valamelyikén:

Asbóth Anikó (06/52/ 847-543) asboth.aniko@vojtinababszinhaz.hu

Láposi Terka (06202631900) lapositerka@gmail.com 

A kért adatok:

Név:

Szakterület:

Elérhetőség:

Számlaszám, ahová a támogatást kéri, valamint néhány mondatban, az igénylő jelenlegi helyzetének leírása, egyszeri támogatást szeretne, vagy rendszerest (havonta).

4. A támogatás folyósítása:

A támogatás 2021. májustól minden igénylő felé folyamatos, az alap keretének függvényében, amennyiben ezt külön kérik, havonta egységesen valamennyi igénylő számára azonos összeg.

Az első utalás 2021. május 15-én történik. A további utalások, havonta, tárgyhó 15-ig, a területre vonatkozó korlátozásokfennállásának megszüntetéséig, összege a beérkezett forrásoktól függően kerül felosztásra. A támogatást az MBSZ az igénylő által megadott bankszámlára utalja.

Amennyiben az igénylő által megadott név, vagy bankszámlaadat nem megfelelő, Asbóth Anikó írásban kéri a támogatottat az adatok pontosítására. Amennyiben a támogatott 5 napon belül nem válaszol, a támogatási döntés hatályát veszti.

Amennyiben az igénylő anyagi körülményeiben az igénylés benyújtása és  a döntésről szóló értesítés kézhezvétele között kedvező változás áll be, vagy egyéb szociális támogatásban részesül, az igénylést vissza kell vonni a 3. pontban megjelölt e-mail címek valamelyikére küldött emailben.

5. Az adományalap kuratóriuma

Asbóth Anikó, Csató Kata, Láposi Terka, Kovács Géza,

Nem lehet a kuratórium tagja, aki a segélyalapból támogatást igényel. Nem vehet részt a kuratórium munkájában a kuratórium tagja, ha az igénylő közeli hozzátartozója. Az összeférhetetlenségről köteles a kuratórium tagjait előzetesen tájékoztatni.

 

A kuratórium tagjai a feladataikat társadalmi munkában látják el.
A kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus kommunikációs eszközök útján konferenciabeszélgetés keretében és elektronikus levél útján tart kapcsolatot és hoz döntést. Adöntésről írásos jegyzőkönyv készül.

 

6. A kuratórium feladatai

– a jogosultság feltételeinek ellenőrzése,

– a tárgyhóban egy fő részére nyújtható egységes támogatás mértékének és a támogatottak számának meghatározása a 3. pontban rögzített keretek között,

– a felosztás szempontjainak meghatározása

A kuratórium határozatát egyszerű többséggel hozza. Az MBSZ elnöke, a kuratórium tagjaként gondoskodik 24 órán belül a jegyzőkönyv elkészítéséről, rendelkezik az utalásokról a támogatottak és a támogatók értesítéséről.  

A támogatási döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

7. Nyilvánosság 

 

Az MBSZ az Adományalap forrásainak alakulásáról, valamint felhasználásáról a Magyar Színházi Társaság honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A tájékoztatás tartalmazza:

– a rendelkezésre álló forrást a tárgyhó 20. napján

– a tárgyhónapban egy fő részére nyújtható támogatás összegét

– a tárgyhavi igénylések és a nyújtott támogatások számát és összegét.

8. Az adományalap megszűnik a források elapadásával, vagy a korlátozó rendelkezések megszűntetésének kihirdetésével, melyről a kuratórium e-mailben értesíti az érintetteket és az MSZT honlapján értesíti a közvéleményt. 

​​​​A Magyar Bábművészek Szövetségének Elnöksége