A Magyar Bábművészek Szövetségének Közleménye

Kovács Géza bábművész felhívására a bábszínházi szakma „szabadúszó” tagjainak támogatására adományalapot hozott létre – magánszemélyek adományából –   a Koronavírus járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések idejére. Az adományalapot a Magyar Bábművészek Szövetsége kezeli, (továbbiakban MBSZ) annak elnöke felel a vonatkozó törvények betartásáról, az adományalap működésének átláthatóságáról. E célból megalkották az Adományalap Működési Szabályzatát.

A kuratórium tagjai: Asbóth Anikó, Láposi Terka, Csató Kata és Kovács Géza

A kuratórium feladatai:

– a jogosultság feltételeinek ellenőrzése,

– a tárgyhóban egy fő részére nyújtható támogatás mértékének és a támogatottak számának meghatározása a működési szabályzat 3. pontban rögzített keretek között,

– a felosztás szempontjainak meghatározása.

 

  1. március 15 és július 15 között beérkezett adományok összege: 1.266.310,- Ft.

Az adományalapból támogatást nyújtottunk összesen 9 fő számára április, május, június és július hó folyamán 1.260.000,- Ft értékben, havi rendszerességgel az alábbiak szerint:

 

Áprilisban: 6 fő –  50.000,- Ft/fő

Májusban:  7 fő – 50.000,- Ft/fő  + 2 fő részére 30.000,-/fő

Júniusban: 6 fő – 50.000,- Ft/fő

Júliusban:   4 fő – 40.000,- Ft/fő  + 2 fő részére 45.000,-/fő

 

A működési szabály értelmében az adományszámla a veszélyhelyzet megszűntének kihirdetését követően ill. a támogatások elapadásával megszűnik.  A kuratórium 2020. július 15-ével megszünteti az adományalapot. Erről értesíti a támogatókat és a támogatottakat, továbbá e közleményben értesíti a közvéleményt.

 

  1. július 20.

 

Asbóth Anikó

A Magyar Bábművészek Szövetségének elnöke