Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv, amely készült 2020. június 11-én a Magyar Bábművészek Szövetsége „bábművészek adomány” kuratóriumának  konferencia beszélgetésén

 

Jelen vannak: Kovács Géza, Láposi Terka, Csató Kata és Asbóth Anikó

Jegyzőkönyvvezető: Asbóth Anikó

Az adományalap működési szabályzatában rögzítettek szerint tartja harmadik ülését a kuratórium.

Az adományalap létrehozásának célja:

Kovács Géza bábművész felhívására a bábszínházi szakma „szabadúszó” tagjainak támogatása, gyorssegély nyújtása, a Koronavírus járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések idejére. Az adományalapot a Magyar Bábművészek Szövetsége kezeli, (továbbiakban MBSZ) annak elnöke felel a vonatkozó törvények betartásáról, az adományalap működésének átláthatóságáról.

A kuratórium feladata:

– a jogosultság feltételeinek ellenőrzése,

– a tárgyhóban egy fő részére nyújtható támogatás mértékének és a támogatottak számának meghatározása a működési szabályzat 3. pontban rögzített keretek között,

– a felosztás szempontjainak meghatározása.

A kuratórium határozatát egyszerű többséggel hozza. Az MBSZ elnöke, a kuratórium tagjaként gondoskodik 24 órán belül a jegyzőkönyv elkészítéséről, rendelkezik az utalásokról a támogatottak és a támogatók értesítéséről.  ​

​A támogatási döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A kuratóriumi tagok határozata a mai napon:

A beérkezett támogatási igények megfeleltek a működési szabályzatban foglaltaknak. Az előző döntést követően (2020. május 11.) nem érkezett be új támogatást kérő igénylés.

A kuratórium 50.000,- Ft/fő támogatást nyújt a beérkezett igénylők számára 6 főnek a holnapi nappal történő átutalással. Egy fő támogatást kérő igényét nem támogatta a kuratórium. 300.000 Ft-ot utaltunk el, az adományszámlán 65.032,- Ft maradt.

 

Asbóth Anikó

jegyzőkönyvvezető