Közlemény

Korábban az Magyar Színházi Társaság elnöksége már felszólalt az Színház- és Filmművészeti Egyetem elkapkodott, politikai színezetű modellváltása ellen.

Azóta növekvő döbbenettel figyeli azokat a támadásokat, sajtóban történő megnyilvánulásokat, melyek a SZFE közösségét, tanárait és hallgatóit érik az átalakítás kapcsán. Az MSZT, mint szakmai érdekvédelmi szervezet azokat a tényeket tekinti mértékadónak, melyeket az SZFE a hatályos előírásoknak megfelelően vezetett nyilvántartásaira alapozott, számszerűsített adatok formájában nyilvánosságra hozott, és elítél minden szubjektív, pillanatnyi benyomásra, áttételes észrevételre épülő dehonesztáló megnyilvánulást.

A nyilvános polémia során olyan definiálatlan fogalmak kerültek felszínre, melyek felhasználhatók politikai célokra.

Ezért az MSZT, lehetőségeit felhasználva, hogy teret adjon a szakmai kommunikációnak, a Jó kérdés és a Csináljunk színházat! beszélgetéssorozatok keretén belül feldolgozza a közbeszédbe is bekerült fogalmakat, pontosabb meghatározásra késztetve azok használóit.

Olyan témákat vitatunk meg, mint:

Mi a színházak szerepe a frissen végzett hallgatók további fejlődésében?
A rendezőképzés és a színházak viszonya, az egyetem és a színházak felelőssége (Miért nem szerződnek bizonyos színházakhoz rendezők?)
Fejlődés vagy stagnálás? (Az SZFE utóbbi 30 éve)
Létezik-e ideológiailag definiált képzés ill. előadás? (Nemzeti vs. kozmopolita)
A színházat vezető személy ideológiai elkötelezettsége hogyan határozza meg a társulat életét? (Léteznek-e jobb és baloldali színházak?)
Karaktergyilkosság és tényleges művészi teljesítmény…
Felszívja-e a független szféra a frissen végzett hallgatókat?

Mivel a vita feltételezhetően az egyetem fenntartó-váltása után is folytatódni fog, ez a beszélgetés-sorozat a maga módján hozzájárulhat a politikai terminológia távoltartásához, és az SZFE színházi életünkben betöltött szerepének jobb megértéséhez!

 Magyar Színház Társaság Elnöksége