Magyar Színházi Társaság 2019-es közgyűlése

A Magyar Színházi Társaság 2019. május 6-án tartotta évi rendes közgyűlését a Budapest Bábszínház Kemény Henrik termében.

Keszég László beszámolójában rövid történeti áttekintés után tájékoztatta a résztvevőket az utolsó, 2018 május 29-én megtartott közgyűlés óta történtekről.

A legnagyobb horderejű dolog, ami történt, a TAO megszűnése. Mi mindent megtettünk, hogy ezt elkerüljük, kezdeményezésünkre létrejött egy minden területet, végén a társművészeteket is összefogó bizottság, amely nyáron komolyan dolgozott egy olyan módosító javaslat kialakításán, amely kiszűrhette – volna – a visszaéléseket. A Színházi Társaság, Teátrumi Társaság, függetlenek és magánszínházak részvételével elkészült, a tagság véleményét is tükröző 13 oldalas javaslatot eljuttattuk az államtitkárságra. Reméltük, hogy ez szeptemberben a tatabányai országos évadnyitón megtárgyalásra kerül, de bár szó volt a TAO-ról, a precízen megfogalmazott javaslatunkról nem. Ettől kezdve követhetetlenné váltak az események. Folyamatosan azt hallottuk, hogy állandóan egyeztetnek, de hogy végül hogyan jutottak el odáig, hogy egyik napról a másikra egy tollvonással megszüntették a TAO-t, anélkül, hogy lett volna helyette egy működőképes alternatíva, nem tudjuk.

Ez után is minden alkalmat megragadtunk a tárgyalásra, javaslatokat tettünk a kompenzáció elosztásának módjára, ütemezésére, de itt is eredménytelenséget kell bejelentenünk. Reméljük, hamarosan nyilvánosságra került a teljes lista, de hogy a jövőben mi lesz, nem tudjuk.

Sajnos azt érezzük, hogy a mostani kulturális kormányzat nem tart igényt társadalmi egyeztetésre, nyilván folytat megbeszéléseket, de azt nem tudni, hogy a döntések hogyan születnek.

Ez elmondható a szakmai díjak odaítélésére is. Eddig még sosem fordult elő, hogy ennyire figyelmen kívül hagyják nem csak a Színházi Társaság, hanem a miniszter által felkért kuratórium javaslatát is mind a Jászai Mari-, mind a Blattner Géza-díj odaítélésénél. S ahogy halljuk, ez nem csak a színházi területre vonatkozott.

Ennek ellenére a Színházi Társaság továbbra sem adja fel azt a célját, hogy legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a meglévő tudást és tapasztalatot felajánlva segítsünk ebben a helyzetben is minél jobb megoldások kidolgozásában. És ebben példaértékű az együttműködés a két Társaság és a függetlenek között. Jelen pillanatban egy munkacsoport a TAO kompenzációs rendszer kidolgozását segítendő az előadóművészeti törvényen dolgozik, gondolja újra az egyes fogalmakat, tesz esetlegesen javaslatokat a törvény megváltoztatására.

Az elmúlt egy évben szoros volt az együttműködés a Teátrumi Társasággal. Több közös elnökségi ülést tartottunk, s közösen léptünk több fontos témában, mint az OSZMI helyzete – vezető kérdése ill. az intézmény vidékre költöztetése.

Megköszönjük azoknak a munkáját, akik az elmúlt évben távoztak valamelyik tagszervezetünk éléről. név szerint M Ács Piroskának az OSZMI eddigi vezetőjének. Tóth Gézának és Lőrinczy Györgynek, s köszöntjük helyettük az új vezetőket: Bodolay Gézát az OSZMI új vezetőjét, Upor Lászlót, aki megbízottként vezeti a Színház- és Filmtudományi Egyetemet, illetve Kiss B. Atillát, a Budapesti Operettszínház új főigazgatóját.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó szervezése a szokásoknak megfelelően zajlik. Sajnálatos, hogy idéntől nincs képviselőnk a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságban. Továbbra is részt veszünk a POSZT Tanácsadó Testületének munkájában.

A közös problémák megbeszélésére egyik elnökségi ülésünkre. meghívtuk a táncosok képviselőit is.

Ebben a szezonban is folytatódott a Színház c. lappal elkezdett beszélgetés sorozatunk a Katona József Színház K:antinjában. Most már elmondhatjuk, hogy „Jó kérdés” egy jól bevált brand lett, és sikerült olyan témákat és beszélgetőket választanunk, amelyek egyre több nézőt vonzanak. Természetesen következő szezonban is folytatjuk a sorozatot kisebb változással: a Színház folyóirat nem vesz részt a szervezésben, és a beszélgetések eddigi vezetője, Veiszer Alinda sem folytatja. Munkáját ezúttal is köszönjük, ahogy a Színházét is. Alinda helyét szeptembertől Seres Gerda, az Inforádió kulturális főszerkesztője veszi át, szakmailag pedig szeretnénk még jobban támaszkodni a szakmai szervezetek javaslataira. A sorozat az NKA és az MMA anyagi támogatásával valósulhatott meg. A Jó kérdés eseményei egyébként a facebookon követhetők.

Fontos esemény volt az elmúlt évben, hogy meghívást kaptunk a PEARLE*, az Európai Előadó-művészeti Munkáltatói Liga kongresszusára. Ez egy, a munkáltatókat tömörítő nemzetközi szervezet, amely az előadóművészetek területén – színház, zene, tánc – aktív. Magyarországról jelenleg egy tagja van a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, s annak elnöke, Kovács Géza, a jelenlegi vezetője. Az ott tapasztaltak, illetve az az elnökségi ülés, amelyre vendégként Kovács Gézát is meghívtuk, alapján az Elnökség azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelentkezzünk tagnak..

Természetesen a Színházi Társaság továbbra is segíti az egyes szakmai szervezetek munkáját. Részt veszünk különböző bizottságokban, kuratóriumokban. Ha nem is mindig a Társaság az, amely szervezetként delegálhat embereket, de tagjaink által ott vagyunk, ahol csak lehet.

A Társaság továbbra is kezelője az Aase-díjnak és a Pethes Agárdi Alapítványnak.

Továbbra is szoros a kapcsolatunk a határon túli színházakkal, igyekszünk megemlékezni évfordulókról, születésnapokról, és sajnos azokról is, akik közben eltávoztak.
A Közgyűlés néma felállással emlékezett meg az elmúlt egy évben elhunytakról.

A beszámolóról kialakult vitában a legtöbb hozzászóló természetesen az „előadó-művészeti többlettámogatás” témáját érintette. Eddig csak a kiemelt szervezetek kaptak értesítést a nekik megítélt összegről, de az értesítő levél maga is a bizonytalanságot erősíti. Szerepel benne, hogy a támogatás a „forrás rendelkezésre állása esetén” kapható meg – és nem tudni mikor -, valamint, hogy ez a levél „nem minősül kötelezettségvállalásnak”. Ez viszont törvénysértésre kényszeríti a színházvezetőket, hiszen meg kell hirdetni a következő évadot, szerződéseket kell kötni. Különösen érinti ez a szabadtéri színházakat, hiszen ott pillanatokon belül elkezdődik a szezon úgy, hogy a működési pályázatokról is csak nemrégiben született döntés.

A jelenlévők egyhangúan úgy határoztak, hogy készüljön egy udvarias levél a miniszternek és az államtitkárnak, amelyben felhívjuk a figyelmet ezekre a visszásságokra, kérjük, hogy hozzák nyilvánosságra legalább azt. hogy kinek mennyi pénzt ítéltek és felajánljuk segítségünket, hogy a PM-ből valóban megérkezzék a korábban bejelentett összeg az EMMI-be. Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy a gazdasági társaságok az adójukat továbbra is TAO formájában róják le – csak most már csak a sport területén -, s nem érkezik be a tervezett mennyiségű társasági adó. Általában véve hiányoljuk az információkat, nincs semmi hivatalos értesítés pl. a Lázár Ervin programról és a többi elvileg külön megpályázható programról sem. Az is aggasztó, hogy nem tudni, mi lesz jövőre, hogy ez az elvileg megígért összeg jövőre is meglesz-e. Nagyobb biztonságot jelentene, ha ez beépülne a költségvetésbe, és megemelkednének az egyes sorokon lévő összegek. Problémát jelentenek a nem minősített előadó-művészeti intézmények működési pályázatai, ahol a kiírások is helyenként szakszerűtlenségről árulkodnak.

A kitüntetésekkel kapcsolatban szóba került az a nyílt levél, amit a Társaság a díjak átadása után hozott nyilvánosságra, meg hogy részt vegyünk-e továbbra is a folyamatban. Végül az a javaslat született, hogy ne mondjunk le a jelölési jogról, de térjünk vissza ahhoz a gyakorlathoz, hogy hozzuk nyilvánosságra a Társaság javaslatait.

A közgyűlés az elnökség beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Változás történt az elnökség összetételében is. Takács Kati helyett, aki elfoglaltságai miatt lépett vissza a színészeket Hegedűs D. Géza mellett Sztarenki Pál képviseli, aki egy évig a vidéki színházak szekciójának képviselője volt, de megváltozott státusza miatt ezt a funkciót nem tudja betölteni. Helyette Szikora Jánost javasolták. A szabadtéri színházakat a jövőben Árkosi Árpád helyett Pócza Zoltán fogja képviselni. A lemondott tagoknak köszönjük az eddigi munkát, az újaknak jó, eredményes munkát kívánunk.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolóját a Társaság 2018. évi mérlegéről Felföldi Anikó ismertette. Ezt és a Társaság 2019. évi pénzügyi tervét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Keszég László ismertette, hogy lehetőségünk van belépni a PEARLE* elnevezésű nemzetközi szervezetbe, amely az európai előadó-művészeti munkaadói ernyőszervezeteket tömöríti. Meglátása szerint ez mindenképpen hasznos lenne, számos praktikus információhoz tudnánk hozzájutni, s kapcsolatokra is szert tenni. Amennyiben belépünk, az ehhez szükséges pénzre pályázni lehet. A tagdíj a költségvetés függvénye, jelenleg kb 600 euro/év. A közgyűlés a belépést egyhangúlag megszavazta.

Egy tagfelvétel érkezett. A Közgyűlés a Spirit Színház Közhasznú Kft felvételét a Magyar Színházi Társaságba 3 tartózkodással megszavazta.

Az egyes szakmai szervezetek beszámolója következett.

Pócza Zoltán a Szabadtéri Színházak Szövetsége számolt be a 10 tagú szervezet munkájáról. A Szövetség tagszínházai az elmúlt évben 42 új bemutatót, összesen 594 előadást tartottak 328 ezer nézőnek. A Szövetség Gedeon József Amfiteátrum díját május 27-én fogják átadni a Szabadtéri Színházak Szövetségének sajtótájékoztatóján. Őket minden évben, de idén különösen sújtja a finanszírozás nehézsége.

Kentaur a MALÁT elnöke tevékenységük közül kiemelte a Látványtér elnevezésű kiállítást, amely idén már 10 alkalommal kerül megrendezésre nagy mértékben Balla Ildikó munkájának köszönhetően. Sok látogatójuk van, saját díjakat is adnak ki, s az idén megjelenik egy kiadvány is az elmúlt 10 év tervezői munkáiról. Ezt tudják magukkal vinni a Prágai Quadriennáléra is. Úgy néz ki, hogy most már meglesz annak az anyagi fedezete, de mint minden alkalommal, most is nagyon nehezen jött lére.

A Magyar Színházrendezői Testület részéről Székely Kriszta elnök tartott beszámolót. Alapjában a fiatal, egyetemet végzett rendezőket és az egyetemistákat szeretnék támogatni. Mentorprogram kialakításán dolgoznak a SZFE-vel közösen.

A Színházi Dramaturgok Céhe képviseletében Orbán Eszter elmondta, hogy ebben a szezonban is kiadták a dramaturg Céh legjobb magyar dráma díját, s továbbra is legsikeresebb rendezvényük a Nyílt Fórum.

Asbóth Anikó a Magyar Bábművészek Szövetsége elmondta, nehezen tud a szervezet pénzhez jutni, kétévente megrendezik a Kecskeméti Bábfesztivált és próbálják a bábszínházak érdekeit képviselni és védeni minden lehetséges fórumon.

A Független Színházak Szövetsége részéről dr. Rihay-Kovács Zita számolt be a különböző kezdeményezésekről, melyekkel tagjaikat próbálják jobb helyzetbe hozni.

Az ITI részéről Lakos Anna elmondta, sikerült új honlapot indítaniuk és nemrégeiben egy nemzetközi kerekasztalt konferenciát is szervezni. Legfőbb céljuk az információcsere, s nyáron terveznek egy ITI Summer School workshop megszervezését, amely, ha meglesznek az anyagiak, szeptemberben indulhat el.

Novák János az ASITEJ elnöke kérte a jelenlévőket, hogy javasoljanak előadásokat a jubileumi 10. Kaposvári Biennáléra, amely jövőre kerül megrendezésre a már felújított színházban remélhetőleg a korábbiaknál kedvezőbb anyagi kondíciókkal.

A Színház és Filmművészet Egyetem képviseletében Csizmadia Tibor elmondta, M. Tóth Géza mandátumának lejárta után jelenleg Upor László vezeti megbízottként az egyetemet, a rektori pályázat kiírása napokban várható. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hallgatóikat minél jobban megismerhesse a közönség és a szakma, ezért sok előadást tartanak a Vas utcában.

A MASZK Országos Színészegyesület képviseletében személyesen ugyan már nem tudott felszólalni Hegedűs D. Géza, de tájékoztatja a tagságot, hogy a veszprémi Petőfi Színház által a színész I. diplomával kapcsolatban elindított kezdeményezés révén részletes adatbázissal rendelkeznek. Természetesen az nem merülhet fel, hogy ezt felsőfokú szakirányú képesítésnek tekintsék, de lépéseket tesznek, hogy a színházak minősítésénél az előírt kvótába ez az elismerés is bekerüljön.

A közgyűlés végén dr. Rihay-Kovács Zita ismertette azt a nyilatkozatot, amelyet külföldi szervezetek fogalmaztak meg a munkahelyi hatalommal való visszaélés és szexuális zaklatás ellen és arra kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy aki ezzel egyetért, aláírásával csatlakozzon. Kisebb vita után megígérte, hogy a nyilatkozatban az igaztalanul megvádoltak védelmét is beleveszik, s a Színházi Társaság ezt szétküldi tagjainak.