MSZT közgyűlés szakmai szervezeteinek beszámolója

A Színházi Dramaturgok Céhe 2013/14-es tevékenységéről, röviden:

Sokéves gyakorlatunknak megfelelően 2013-ban is két nagyobb akció mentén zajlott tevékenységünk: a Nyílt Fórum megszervezése és a 2012/13-as éved legjobb új magyar drámájának járó díj odaítélése.

Több mint negyedév előkészítő (február-április) munkája után alakult ki a Nyílt Fórum programja, melyet a megnyitó előtt kézhez kapott támogatói pályázati döntés okán némiképp át kellett terveznünk/szerveznünk.

A rendezvényt júniusban az előző években kialakult rendben, a korábbiakhoz hasonló intenzitásúnak terveztük. Minden nap 13 órától estig folyamatos programot biztosítottunk az érdeklődőknek.

A drámakötetbe válogatott szerzők széles spektrumot mutatnak, a teljesen kezdő Kelemen Kristóftól a még mindig fiatalnak mondható, ám drámaíróként ismert Mikó Csabán át a középgenerációs Ménes Attiláig.

E darabok konkrét megvitatása mellett tematikájuk lehetőséget kínált arra, hogy általánosabb irodalmi, drámai, társadalmi kérdésekkel foglalkozzanak az ún. kötet-viták. Bizonyára a meghívott neves előadóknak is köszönhetően, ezek a beszélgetések is igen szép számban vonzották az érdeklődőket, gyakorlatilag teltházas rendezvények voltak.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Céh hosszú évek óta integrálni tudja munkájába a határokon túli magyar színházak dramaturgjait és esztétáit, a kisebbségi magyar drámaírókat. A marosvásárhelyi Székely Csaba, a Vajdaságban működő Lénárd Róbert friss írásai rendre megjelennek programunkban. Az erdélyi és vajdasági kollégák pedig ott vannak a vitákon.

Egyre nagyobb presztízsű díjunkat, a Fórum résztvevőinek adományából és szavazatai alapján kiadott Vilmos-díjat idén Mikó Csaba vihette magával „Apátlanok” c. művével.

Változatlanul sikeres a felolvasó sorozatunk, teltházas rendezvényekkel büszkélkedhetünk. Esti műhelybemutatóink fókuszába került Erdős Virág korábban a Fórumon felbukkant darabja a „Mara halála”, a pécsi egyetemi színház előadásában, a marosvásárhelyi művészeti egyetem diákjainak előadásában, Bocsárdi László rendezésében pedig két kortárs lengyel színmű.

A Fórum munkájáról önkéntes fiatalok bevonásával igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni az érdeklődőket az interneten.

Július-augusztus hónapokban zajlott a szeptemberben átadandó díjunkkal kapcsolatos előkészítő munka. Augusztus végén kapták kézhez a tagok a díjra érdemes színdarabokat, szeptember elején tartottuk azt a közgyűlést, melyen eldőlt, melyik a díjazott mű.

A díjat szeptember 21.-én, a Magyar Dráma Ünnepén adtuk át, szokás szerint a Kulturális tárca által odaítélt Szép Ernő-jutalommal együtt, az OSzMI-val együttműködve. Tavaly Mikó Csaba kapta ezt a díjunkat is, tagjaink szavazata alapján, Apátlanok c. drámájáért.

Az őszi-téli hónapokban a nagy akciók anyagait értékeltük, igyekeztünk azokat feldolgozni és közzétenni a honlapunkon és facebook-oldalunkon. Tagjainkat arra ösztönözzük, hogy évad-közi munkájuk közérdeklődésre számot tartó vonzatairól közöljenek írásokat, ajánlókat, munka-naplókat oldalainkon.

Tavaly a legjelentősebb ilyen írás-sorozat Solténszky Tibor vajdasági, zentai munkanaplója volt (A fösvény Zentán) a www.dramaturg.hu oldalon.

A 2014-es évet a 29. Nyílt Fórum előkészítése jegyében kezdtük. Céhünk önkéntes tagokkal kibővülő vezetősége készíti elő a rendezvényt (Előkészítő Bizottság), ők válogatják ki az ide kerülő új színdarabokat. Miután aktív tagjaink kezén átmegy a ma született és születő színdarabok túlnyomó többsége, ezekből válogatjuk azokat, amelyekre valamely színháznak nincs még opciója.

Számos drámapályázat, díjat odaítélő kuratórium tagjai ülnek e bizottságban, így biztosított az is, hogy eddig ismeretlen szerzők ígéretes művei is bekerülhessenek a válogatásba.

Két irányban zajlik a válogatás: egyrészt azokat a friss műveket csoportosítjuk, amelyek tematikailag is érdekesek, bennük valamely kurrens tendencia tetten érhető akár tartalmilag, akár írói technikáját illetően. Ezekből áll össze a kötet, melynek anyagát vitára bocsátjuk a Fórumon.

Az általunk évente megjelentetett kötet, a Nyílt Fórum Füzetek sorozata számos szakmai könyvtár (irodalom-, színházelmélet-tanszékek) büszkesége; mint a kötetben most már évek óta megjelentetett listából is kitűnik, az elmúlt majd harminc évben valóban minden jelentős drámaíró megfordult a Fórumon, gyakorlatilag innen indult…
Május végére pedig összeállt a Fórum programja.

MALÁT beszámoló

1. A MALÁT az elmúlt években elérte, hogy a tervezők javára is beszedésre kerüljenek a kisjogdíjak. Tavaly sikeresen megállapodott a FILMJUS-al és a Hungarttal.

2014-től a tervezők közös jogkezelése más filmes és televíziós alkotókkal (rendező, operatőr, forgatókönyvírók) azonosan, a Filmjus égisze alá kerül. A tervezők hozzájutnak majd a televíziós ismetlési és egyéb kisjogdíjakhoz, amelyek követhetőbbek lesznek,és magasabb részesedést kapnak a látványtervezők az eddiginél a kisjogdíjakból.

2. A tervezői állások megszűnésének és a vállalkozási költségek növekedése következtében a színházi előadások után járó, a tervezőket megillető JOGDÍJAK nagyobb hangsúlyt kapnak a megélhetés szempontjából.

A tervezők a kapott honoráriumból fizetik 12 hónapon keresztül a TB-t, a nyugdíjjárulékot, a könyvelőt, a számlafenntartást, rezsit, adót stb. Egy terven és megvalósításán több hónapot, sőt évet dolgoznak és honoráriumból nem marad még egy minimál bér sem.

A megállapodásoknál a hangzatos bruttó összeget tekintve nem látják át a színházak vezetői, hogy mennyi marad végül a tervezőnek. Ráadásul a járulékos költségek, így mint utazás, szállás, parkolás, telefon, makett, asszisztens stb. is gyakran a tervezői honoráriumot terheli.

A jogdíj, ami bár egy nevetséges összeg, 1% illetve 1,5 % mégis vita tárgya néhány színház részéről. Az abból befolyó 5-10ezer forint havonta, mégis nagy segítség a tervezők megélhetése szempontjából.A jogdíj kifizetéshez, ami törvényes követelés (bevétellel arányos díjazáshoz való jg) és a több mint egy évtizede stagnáló gázsik normalizálásáért próbál harcolni és szempontjait megértetni a színházak vezetésével MALÁT.

3. LÁTVÁNYTÁR idén 5. alkalommal kerül megrendezésre! A Társaság a magyar díszlet- és jelmeztervezők éves kiállítása, a LÁTVÁNYTÉR kezdeményezője és társszervezője, amely a magyar színházi tervezőművészek számára közös megmutatkozási lehetőséget biztosít és a kapcsolódóan megjelenő elektronikus katalógus reprezentatív tárháza az előző évad magyar színházi látványvilágának.

A kiállítás résztvevői elnyerhetik az Év Díszlet- és Jelmeztervezője Díjat, valamint a Közönség Díjat, amelyet a szakmai, illetve a közönség szavazatai alapján ítélnek oda. A kiállítás és a díjak ötletgazdája és kurátora Balla Ildikó tervezőművész.

A POSZT keretében a teljes színházi szakma számára fontosnak itélt éves színházi látványtár megvalósításához nem kapunk elég segítséget!

4. A Társaság tagjai rendszeres résztvevők a színházi tervezők nemzetközi kiállításán, a PRÁGAI QUDARIENNÁLÉ-n (PQ).

5. TAGFELVÉTEL – az idei évben bővült a tagok száma, kialakulóban van a Malát FILMES SZEKCIÓJA. A MALÁT, mint országos érdekvédelmi szervezet célja az, hogy az aktív tervezőket minél nagyobb számban és minden műfajban tömörítse és összefogja.

6. TERVEZŐI SZERZŐDÉSEK – a szakmai szokásokkal és jogszabályokkal összhangban nem álló, egyoldalú, blanketta szerű, pontatlan szerződéseket ajánl sok színház. Szeretnénk pontosabb, jogszerűbb és szakszerűbb, nem ultimátumszerű szerződéseket kapni, szívesen segítünk az ilyen mintaszerződések kidolgozásában a színházaknak.

7. Jogszabály módosítási javaslat kezdeményezése többek között a Művészeti munkakörök képesítési feltételei körében. A hatályos művészeti munkakörök szakképesítési szabályait tartalmazó jogszabály pontatlanul, a képzési gyakorlatnak nem megfelelően tartalmazza a tervezői felsőfokú szakképesítést.

Nem veszi figyelembe továbbá, hogy évtizedekig nem volt Magyarországon elérhető szakirányú felsőfokú képzés. A felsőfokú szakképesítés szigorú és rugalmatlan előírása más művészeti munkaköröket is hátrányosan érint, pl. a díszletfestőket és szobrászokat is, amely szakemberek munkájának fontosságát és nélkülözhetetlenségét a tervezői kar elismeri. A MALÁT a jogalkotóhoz fordul a jogszabály pontosítása és kiegészítése érdekében.

+ nyugdíj, foglalkoztatottság ( ÁFA csökkentés) munkacsoportokban részvétel.

8. A Társaság 2011-ben önálló, kétnyelvű honlapot indított WWW.STAGDESIGN.HU név alatt, amely a magyar díszlet-, jelmez- és világítástervezők számára on-line információs és kommunikációs csatornát biztosít, valamint reprezentálja és népszerűsíti a tagtervezőket mind a belföldi, mind a külföldi szakmai szervezetek, felhasználók és a közönség körében. FACEBOOK-on fórumot indított a tagoknak.

9. Fenntartás: a tagdíjakból nem tudjuk már fedezni a fenntartást: pályázat hiánya, állami segítség hiánya