Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

 amely készült 2020. április 7-én a Magyar Bábművészek Szövetsége „bábművészek adomány” kuratóriumának  konferencia beszélgetésén

 

Jelen vannak: Kovács Géza, Láposi Terka, Csató Kata és Asbóth Anikó

Jegyzőkönyvvezető: Asbóth Anikó

Az adományalap működési szabályzatában rögzítettek szerint tartja első ülését a  kuratórium.

Az adományalap létrehozásának célja:

Kovács Géza bábművész felhívására a bábszínházi szakma „szabadúszó” tagjainak támogatása, gyorssegély nyújtása, a Koronavírus járvány megfékezése céljából hozott korlátozó intézkedések idejére. Az adományalapot a Magyar Bábművészek Szövetsége kezeli, (továbbiakban MBSZ) annak elnöke felel a vonatkozó törvények betartásáról, az adományalap működésének átláthatóságáról.

A kuratórium feladata:

– a jogosultság feltételeinek ellenőrzése,

– a tárgyhóban egy fő részére nyújtható egységes támogatás mértékének és a támogatottak számának meghatározása a működési szabályzat 3. pontban rögzített keretek között,

– a felosztás szempontjainak meghatározása.

A kuratórium határozatát egyszerű többséggel hozza. Az MBSZ elnöke, a kuratórium tagjaként gondoskodik 24 órán belül a jegyzőkönyv elkészítéséről, rendelkezik az utalásokról a támogatottak és a támogatók értesítéséről.  ​

​A támogatási döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A kuratóriumi tagok határozata a mai napon:

A beérkezett támogatási igények megfeleltek a működési szabályzatban foglaltaknak.

A 50.000,- Ft/fő támogatást nyújt a kuratórium a beérkezett igénylők számára, ami a mai nappal  6 fő. A számlán jelenleg 477.754,- Ft, van, a mai napon történő utalást követően: 177.754,- Ft marad a számlán. Az utalásokat a mai napon indítjuk, a működési szabályzat előírásai szerint.

 

Asbóth Anikó