Közlemény

A Magyar Színházi Társaság kiemelten fontosnak tartja az elmúlt években a színházakon belül kirobbant munkahelyi zaklatási ügyek hatékony és humánus rendezését.
Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatokkal és támogatásunkról szeretnénk őket biztosítani: kiállásukkal ők tudják leghatékonyabban segíteni a jelenség visszaszorulását. Ehhez természetesen új protokollok kialakítására és alkalmazására van szükség. Az elmúlt időszakban ennek érdekében elsőként csatlakoztunk a FESZ ilyen irányú kezdeményezéséhez és népszerűsítettük azt a Biztonságos terek elnevezésű nyilatkozatot is, amely az intézményeken belüli egymás tiszteletben tartását hivatott elősegíteni. Üdvözöltünk minden olyan szabályozás létrejöttét, amely tiszta és átlátható körülményeket teremt az esetleges zaklatási helyzetek kivizsgálására, a zaklatóval szembeni eljárásra.
A Katona József Színház – amely nem tagja a Magyar Színházi Társaságnak – az elsők között készített egy ilyen protokollt, s azt kérésre, más érdeklődőkkel is megosztotta. Ennek gyakorlati alkalmazására is ott került sor az elmúlt héten, s a Színházi Társaság Elnöksége továbbra is csak üdvözölni tudja, hogy a Színház vezetése határozottan, és egyértelműen döntött, megtette a szükséges lépéseket és nyilvánosságra hozta azt, ami a nyilvánosságra tartozik.
Továbbra is biztatjuk a szélesebb szakmai közvéleményt a párbeszédre, de fontosnak tartjuk, hogy a szakma és a sajtó képviselői tartózkodjanak a radikális megnyilvánulásoktól, hiszen a megoldás, a változás nem az egyes emberek dehumanizálásában, hanem az egységes elveken alapuló intézményi fellépésben rejlik. Az esetlegesen érzelmileg túlfűtött lépések épp ezt a folyamatot akasztják meg, elterelve a figyelmet a nagyobb összefüggésekről.
A Magyar Színházi Társaság Elnöksége kiáll a transzparencia, az egymás tiszteletben tartása mellett, s erre kéri a józanul gondolkodó, az emberi és alkotói szabadságot tiszteletben tartó szervezeteket, személyeket is.