A Magyar Bábművészek Szövetségének beszámolója

Téjékoztató a Színházi Társaság 2014. május 26-i Közgyűlésére

2013. májusában választotta meg a jelenleg regnáló elnökséget a Magyar Bábművészek Szövetsége. Tagjai: Asbóth Anikó elnök, Székely Andrea elnökhelyettes, Pilári Gábor, Schneider Jankó és Meczner János.

A Szövetség célja, feladata:

A Magyar Köztársaság területén rendszeresen és hivatásszerűen tevékenykedő bábművészek szervezetbe tömörítése, közös szakmai érdekeiknek megfogalmazása, védelme és képviselete.

Ennek jegyében munkánk középpontjában az elmúlt egy évben is érdekvédelem állt, elsősorban az Előadóművészeti Törvénnyel és annak vonatkozó rendeletei változásaival összefüggő véleményformálás.

Minden lehetőséget megragadtunk annak érdekében, hogy a bábos szakma érdekeit érvényesítsük, egyeztettünk a Színházi Társaság Elnökségével, az illetékes minisztériummal, a színházi bizottsággal és a Nemzeti Előadó-művészeti Tanáccsal.

Az Ea. Törvény értelmében létrejött Nemzeti Érdekegyeztető Tanácsba a Szövetség részéről Asbóth Anikót delegálta a Színházi Társaság. A valamennyi szakmai szervezet által delegált tagokból álló testület három témával foglalkozott a fennállása óta:

1. A színházak besorolásával. A Tanács valamennyi hivatásos – önkormányzati fenntartóval, vagy tulajdonossal rendelkező bábszínház esetében elfogadta – kiemelt kategóriába kerülést.

2. A művésznyugdíjakkal kapcsolatban: Törvénymódosítási javaslatot fogalmazott meg a Tanács, amiben a színész nyugdíj szolgálati idejét 32 évben határozná meg. Itt is sikerült elérni, hogy az előterjesztésben a bábszínészekre is ez a 32 év vonatkozzon. A feltételrendszer részletes kidolgozása folyamatban van és minisztériumi egyeztetés alatt van.

A Színművészeti Egyetem által indított drámainstruktori szak színész munkakörben érvényes végzettségként való elfogadhatóságával kapcsolatban törvénymódosítást kezdeményeztünk az illetékes államtitkárnál illetve egyeztetéseket folytattunk az érintett bizottságokkal és szakmai szervezetekkel. A törvény módosítást az Országgyűlés elfogadta.

A Kecskeméti Bábszínházak Találkozóján védnöki szerepet vállaltunk és megszerveztünk egy találkozót – valamennyi önkormányzati bábszínház igazgatójának részvételével Halász János államtitkárral. A találkozó megnyitóján vettette fel Halász János Államtitkár azt a javaslatát, hogy a POSZT-hoz hasonlóan évente legyen bábos találkozó, melynek támogatásáról – 20 millió – biztosította a bábos szakmát.

Szakmai tanácskozást hívtunk össze, ahol megvitattuk a találkozó jövőjét.

Majoros Gyula által újraterveztettük és átadtuk a Szövetség díját a kecskeméti találkozón.

Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a vidéki városok kiemelt színházai és bábszínházai finanszírozási helyzete romlott, s nem ritkán a fenntartó önkormányzat minimálisra csökkentette a színházai önkormányzati támogatását, s e hiányt a társasági adóból lehívható bevétel sem tudja kompenzálni, ahogyan a központi források sem bővíthetők.

Látva ezt a folyamatot, levelet fogalmaztunk a színházi bizottságnak – mint a központi források döntés előkészítésével megbízott grémiumnak – aki arra az elhatározásra jutott, hogy a jövőben a központi források elosztási javaslatánál fokozottan kívánja figyelembe venni a színházak támogatásánál az önkormányzati arányszámot (ahol jobban támogat az önkormányzat, ott magasabb központi támogatásra számíthat) és erről a szándékról értesíteni fogja az illetékes városok polgármestereit.

Az elnökség állást foglalt amellett, hogy továbbra sem értünk egyet a kétévente egy kiadható Blattner-díjjal és kezdeményeztük a rendelet módosítását. Ígéretet kaptunk a díjak újbóli felülvizsgálatára.

2014-ben a bábosok világnapja előkészítésében és lebonyolításában részt vettünk.

A Kovács Géza által elindított „hat város egy akarat” ügyét képviseltük a kormányzat és az illetékes városok polgármesterei felé hat város – egy akarat elnevezésű kezdeményezésről tájékoztatta a jelenlévőket: Összefogott hat olyan város, ahol nincs saját bábszínházépület, vagy nagyon rossz állapotban van, hogy központi támogatást kapjanak az építésre illetve a rekonstrukcióra.

Egyeztetéseket folytattunk a bábosokat képviselő 2 szakmai szervezet az UNIMA és a Szövetség összevonásáról, melyről az idén októberben zajló Kecskeméti Találkozón rendezett közgyűlésen fogunk dönteni.

Részt vettünk a bábszínház igazgatói pályázatokat megítélő szakmai kuratóriumok munkájában.

Döcögősen bár, de működtettük a Szövetség honlapját