A Magyar Színházi Társaság Választmányának ülése – 2006. október 9.

2006. október 9.

Az egy héttel ezelőtti összejövetel után – miután a választmányi tagok megtárgyalták az általuk delegált szervezetekkel az alapszabály tervezetet.

A legfőbb vitát az váltotta ki, hogy a hat fős elnökségben – amit egyébként mindenki jó megoldásnak lát – nincs minden szakmai szervezet képviselve.

Ezért a Szabadtéri Színházak Szövetsége azt a javaslatot tette, hogy legyen egy kibővített elnökség, amely az elnök és az elnökség között áll, amelyben minden szakmai szervezet képviselteti magát.

Erről hosszas vita folyt, majd az a megállapodás született, hogy a módosított alapszabályt ennek alapján átírják, s mindkét változatot a közgyűlés elé tárják.

Felmerült az is, hogy ha már alapszabályt módosítunk, legyen közhasznú a szervezet, mert ez több lehetőséget biztosít különböző pályázatoknál. Ezt a testület egyhangúlag elfogadta.

A két alapszabály tervezetet minden tagszervezet megkapja, s a Küldöttközgyűlés időpontja november 6., a már új alapszabály szerint működő közgyűlés pedig november 20-án lesz.

A kettő között jelölőbizottságot állítunk fel az elnök személyére, illetve a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztására.