Válasz a Színházi Kritikusok Céhe Elnökségének

Kedves Tompa Andrea! Kedves Kritikus Kollégák!

Mi is megdöbbenve olvastuk leveleteket a világhálón – amit tudomásunk szerint nekünk címeztetek, s amit február 28-án nekünk egy e-mail mellékleteként elküldtetek, és amiben nem jeleztétek, hogy belső vitánkat – hiszen a Színházi Társaság tagjai vagytok – a nyilvánosság elé akarjátok vinni.

De ezt, Kedves Andrea, szóban sem jelezted, amikor ugyanazon délutánon a Társaság irodáiban jártál.

Sajnáljuk, hogy nem úgy értelmezitek a Színházi Társaság és a Teátrumi Társaság közös nyilatkozatát, mint aminek az készült: hír az együttműködésről, az egymás felé nyitásról, s arról, hogy továbbra is a legfontosabb a szakmaiság és a minőség elve. És nem is értjük, hogy leveletek miért nem e két Társaság vezetőjének címezitek.

Vannak olyan helyzetek, amikor elveink érvényesítése érdekében a megszokottak mellett más, új utakat kell járni. Ezek az évek olyan helyzeteket hoznak nap, mint nap.

A Színházi Társaság Elnöksége is folyamatosan keresi az új helyzetekhez való alkalmazkodás lehetőségét. Éppen azért, hogy legfontosabb szempontjait, a szakmaiság, a szakmai kompetencia elvét mindig érvényesíthesse.

Ez látható a következő Találkozóra felkért két válogató személyénél: mind Solténszky Tibor, mind Szigethy Gábor olyan tekintélyes, megkérdőjelezhetetlen tudással rendelkező szakemberek, akikkel kapcsolatban mi kérjük ki magunknak az állítólagos szociális és politikai szempontokat.

Két független ember, aki szakterületén – dramaturgként, színháztörténészként – mindenki által elismert, s ha ízlésük esetleg nem is egyező, az csak használ a POSZT sokszínűségének és biztosíték arra, „hogy a legnagyobb színházi fesztiválunk megkérdőjelezhetetlen minőséget képviseljen országhatárokon innen és túl.”

Leveletek utolsó bekezdését a politikailag „kiegyensúlyozott” válogatásról nem tudjuk, melyik fesztiválra értelmezzük – az ideire-e, amelynek versenyprogramja napokon belül ismertté válik, vagy jövő évire.

Egy biztos: mi kiegyensúlyozott válogatást remélünk – de nem politikailag, hanem szakmailag. S a jelenlegi, de a jövő évi válogatók személye is számunkra erre biztosíték.

Sajnáljuk, hogy „sérelmeteket”: a színházi kritikus, mint olyan kimaradását a jövő évi válogató csapatból, a háttér ismerete nélkül, és velünk, az Elnökséggel nem tárgyalva rögtön a nyilvánosság elé tártátok.

Így mi is kénytelenek vagyunk ezen a „felületen” folytatni a polémiát. De számítunk rá, hogy a Társaság fórumain segítetek abban, hogy a dolgok mindnyájunk számára megnyugtató módon folyjanak, és megfelelő mederben haladjanak.

Budapest, 2012. március 1.

Márta István – a POSZT művészeti vezetője
Csizmadia Tibor – a Magyar Színházi Társaság elnöke